x تبلیغات
مجله پارسی

غالبا روی زیورآلات طلا نشانه هایی که بیانگر عیار طلای به کار رفته است حک می شود

 
غالبا روی زیورآلات طلا نشانه هایی که بیانگر عیار طلای به کار رفته است حک می شود. در صورتی که متوجه شدید رنگ جواهر شما بعد از مدتی کدر شده و رنگ اولیهی خود را از دست داده، باید بدانید که طلای شما تقلبی است. ششم - از لحاظ روابط فرهنگی هم جای گله باقی است (حاذقی - به دولت باید تذکر داده شود که اقدام بکند) زبان عربی در تمام مدارس در سرتا سر ایران رسمیت دارد و تعلیم میدهند ملاحظه بفرمایید رفتار برادران عراقی ما نسبت به ایرانیان مقیم عراق در مورد تدریس زبان فارسی از چه قرار است زبان شیرین فارسی از لحاظ وسعت دامنه ادبیاتش مورد احترام ملل راقیه جهان است (صحیح است) زبان فارسی در بزرگترین و معتبرترین دانشگاههای خارجه در انگلستان و امریکا و فرانسه و آلمان و روسیه و غیره تدریس میشود و مورد قبول است ولی دولت همجوار ما با داشتن آنهمه ارتباطات تاریخی و فرهنگی و با اینکه یک ربع جمعیت عراق ایرانی الاصل هستند بهیچوجه حاضر نشدهاند زبان فارسی را در مدارس خود بشناسند و از تدریس آن مانع میشوند کار سخت گیری عراقی در باره زبان فارسی بجایی رسیده که چون ایرانیان پنج دبستان و یک دبیرستان ایرانی در عراق دارند مؤسسات فرهنگی عراق مانع دخول محصلین این مدارس در مدارس خود میشوند ما انجمن روابط فرهنگی ایران و پاکستان و هندوستان و انگلیس و امریکا و حتی چین داریم ولی هنوز در نتیجه سختگیریهای عراق انجمن روابط فرهنگی ایران و عراق نداریم (دکتر راجی - اگر رفراندم شود اکثریت شهرهای عراق ایرانی هستند).
 
اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئولخسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود. دلیل این انحراف آن است که اولاً پوشاک یک کالای نسبتاً حجیم و جاگیر است و ثانیاً کمتر دارای مشتریان اختصاصی است و بیشتر بازدیدکنندگان عمومی دارد؛ بهطوریکه مشتریان با هدف بازدید از یک فروشگاه خاص یا با هدف خاص اقدام به بازدید از فروشگاه ها نمیکنند. این درحالی است که وضع موجود در همۀ طبقات و همۀکلاسهای اندازهای به غیر از فروشگاه کمتر از 50 متر در طبقۀ همکف اتفاق افتاده است. موضوع دیگری که بنده اینجا درجواب سؤال آقای رضوی میخواستم به عرض مجلس برسانم موضوع تقسیم اعتبارات راه سازی است که متأسفانه تاکنون مطابق اصولی اجرا نشده است یعنی وزارت راه مخصوصاً از شهریور به اینطرف موفق نشده یک برنامه راه سازی رابتصویب دولت برساند و طیق آن شروع کند به کار از اینجهت هرکس توانسته است در حدود توانائی خودش به وزارت راه هم برحسب توصیه و فشار با اینکه مصالح محلی ایجاب نمیکرده وزارت راه اعتباراتی را تصویب کرده آمار اعتبارات راهسازی را که از اداره کل راه خواستم و اقایب مهندس مصدق تهیه کرده که بنده اینجا به عرض آقایان میرسانم آمار و اعتبارات راهسازی در ۳ سال اخیر نشان میدهد که عملیات ساختمانی در ۱۵۰ نقطه مختلف کشور درآن واحد شروع و در این مدت درحدود 250 میلیون ریال خرج آن شده است این اعتبارات محدودی که سالیانه دراختیار وزارت راه برای عملیات راهسازی گذاشته میشود بین ۱۵۰ کارگاه ترتیب صحیحی ندارد بنابراین ملاحظه میفرمائید این پولی که عرض کردم به طوری آنها راتقسیم کردهاند همانطوریکه حود آقایان اظهار میفرمایند یک وجب راه حسابی نبوده است و علت این بوده است که این پولها بین ۱۵۰ کارگاه تقسیم شده اعتبار ات به موقع نرسیده بودجه تصویب نشده و تصدیق می فرمائید وقتی اعتبار بموقع نرسید هم پول هدر رفته و هم نتیجه گرفته نشده از اینجهت درنتیجه تذکری که بنده دادم و اداره کل راه هم که قبلاً مطلع بود تصمیم اینطور گرفته شد که اعغتبارات مطابق بودجه که تصویب خواهدشد و شاید کمکی هم از برنامه ۷ ساله بگیریم برای اینکه در برنامه ۷ ساله یک ارقامی برای راهسازی منظور شده و اینها به اصطلاح یک کار بشود و یک سازمان معینی با یک برنامه معینی تشکیل شود همانطور که قبل از شهریور برای راهآهن در نظر گرفته شده بود و چون یک سازمان و برنامه معینی داشت موفق شدند بدون اینکه هرروز مسیر راهآهن تغییر بکند و یا نقشه تغییربکند توانستند راهآهن سرتاسری ایران را بسازند و اگر ما خواسته باشیم که یک راههای حسابی داشته باشیم غیر از این چاره نداریم وزارت راه به عقیده بنده خاکبازی میکند نه راه سازی به علت اینکه با وسائلی که فعلاً دارند و مخصوصاً با این کارگاههائی که هرروز تشکیل میشود و اغلب بدون مطالعه است نتیجه این میشود که نه راه داریم و نه مردم رضایت دارند و پولها هم به هدررفته از اینجهت بنده دستور دادم که به این طرز عمل خاتمه داده شود و امیدوارم که پس از انکه بودجه وزارت راه تصویب شد و اگر آقایان توجه بفرمایند که مقداری هم به بودجه ما اضافه بشود برنامه که تهیه شد و به عقیده بنده آن برنامه بایستی به تصویب کمیسیون راه برسد برای اینکه برنامه معین بشود که هرروز برحسب تقاضاها و فشارها این برنامه تغییر پیدا نکند والا اگر هر روز برحسب تقاضا و فشارها برنامه تغییر بکند به این ترتیب خیال نمیکنم که کشور مادارای راه بشود و اگر این برنامه تصویب نشود و هرروز ناچار باشیم یک کارگاههایی اضافه بکنیم غیر از این خاکبازی نتیجهای نخواهدداشت.
 
شاید یکی از دلایلش هم این باشد که از سال­ها قبل، مادرها و مادربزرگ­ها طلا را سرمایه­ای برای زن می­دانستند. این مسئله رهنمودی برای مطالعات آتی به شمار میرود که چنین پژوهشی را با لحاظ سایر ویژگیهای کالاها و خدمات و همچنین لحاظ سایر انواع اثرات خارجی انجام دهند. یکی از دلایل آن بیتوجهی الگو به ویژگیهای اختصاصی کالاهاست که در فروش و روابط تصریح نشده است؛ برای مثال یکی از ویژگیهای خدمات و محصولات فروشگاه کافیشاپ و رستوران دسترسی آسان و فراگیر است؛ همچنین بهدلیل تفکیکنشدن کاربری رستوران و کافیشاپ این مسئله بیشتر نمود کرده است. برای کاربری کافیشاپ نیز نتایج الگو صرفاً طبقۀ دوم را پیشنهاد کرده است و در این بین تعداد بیشتر آن در مساحتهای بیشتر پیشنهاد شده است. در کلاس اندازهای دوم نیز تنها قرارگیری این کاربری در طبقۀ اول پیشنهاد شده است. من که از اول گفتم دارید سنگ بیخودی به شکم میزنید، میدانستم که اگر حاکم شدی دیگر نمیتوانی جانماز آب بکشی. برای کاربری مبلمان و دکوراسیون داخلی بهدلیل نیاز به مغازههایی با متراژ بیشتر، حالت بهینه در کلاس اندازهای اول معرفی نشده است. با توجه به اینکه خرید اینترنتی در وقت و سرمایه شما صرفه جویی می کند و با توجه به پاندمی کرونا روشی بسیار امن به شمار می آید، برای خرید آنلاین طلا و جواهرات مورد نیاز خود می توانید به این فروشگاه های آنلاین سر بزنید و خرید خود را انجام دهید.
 
روش اول: توجه به نشانه های ظاهری طلا. از سال 89 که قانون مالیات ارزشافزوده اجرایی شده، صنف طلافروشان موظف شدهاند 9 درصد از بهای تمامشده زیورآلاتی که به مشتریان میفروشند را بهعنوان مالیات محاسبه کرده و از خریدار دریافت کنند. منافع دیگری که از تجمع بازارها و فروشگاهها نصیب مشتریان میشود، بهدلیل رقابت بین فروشندگان کالاهای مشترک است؛ بهنحویکه مشتریان میتوانند کالاها را مقایسه و از بین آنها بهترین را انتخاب کنند. مناطق بازاری سنتی بهطور خودکار بهنحوی شکل گرفتهاند که هزینههای خرید برای مشتریان به حداقل برسد و بدینترتیب بازدیدکنندگان بیشتری جذب شوند. حداکثرسازی اثرات خارجی بینفروشگاهی به این دلیل اهمیت دارد که باعث بازدید بیشتر از مرکز خرید میشود؛ درنتیجه، درآمد ناشی از اجارۀ فروشگاهها به حداکثر میرسد. به نظر میرسد دلایل بسیاری در اختلاف نتایج محاسبهشده با وضعیت کنونی دخیل باشد؛ ازجمله شکست بازار، محدودیتهای اعمالشده در پارامترهای مدل و حتی محدودیتهای پژوهش. کاهش هزینهها به این دلیل رخ میدهد که امکان تأمین نیازهای مختلف در یک سفر وجود داشته باشد. مطابق با نمادگذاری قبلی نیز i بیانگر کاربریهای مختلف است، j بیانگر کلاس اندازهای و k بیانگر طبقات مختلف است. شما در این دوره با سبک های مختلف طلا و جواهرات آشنا خواهید شد. نایب رئیس - ۴ دقیقه از وقت شما باقی ماندهاست.
خرید آنلاین طلا:
 

 

بهترین روش پاکسازی پوست صورت

اما پاکسازی در مطب ها و کلینیک ها ممکن است گران باشد به همین دلیل ما برای شما راه های پاکسازی پوست را با آسان ترین مواد در خانه آماده کرده ایم. نخست پوست را با مواد پاک کننده تمیز می کنند و بعد از بخور دادن جهت مراحل بعدی آن را آماده سازی می کنند. باید اشاره داشته باشیم که پاکسازی پوست به روش سلن سبب افزایش رطوبت پوست می گردد که جهت رطوبت رساندن به لایه بیرونی بسیار مفید می باشد در ضمن باید متذکر شویم که آب رسانی برای پوست های خشک هم فواید زیادی دارد و از چروک زودرس آن جلوگیری می کند. اگر میزان چین و چروک بسیار شدید باشد پس از انجام پاسکازی پوست روشهایی مانند بوتاکس یا تزریق چربی توصیه می شود.

آبرسانی پوست باعث افزایش رطوبت پوست میگردد که برای رطوبت رساندن به لایه بیرونی بسیار مفید است.- آبرسانی برای پوستهای خشک نیز بسیار مفید است و مانع از چروک زودرس میشود.- ماساژ صورت باعث میشود تا خون زیر پوست شما به حرکت درآید.- باعث ریلکسی و آرامش شما شده و به جذب مواد اکسیژن رسان کمک زیادی میکند و بخاطر تحریک پوست باعث دفع مواد زائد میشود.- پاکسازی باعث زیبایی و شادابی پوست میشود.- آلودگیهای سطحی، دانههای سرسیاه را از سطح پوست برمیدارد.- باعث میشود تا مواد معدنی و اکسیژندار به سطح درمیست پوست برسد .( لایهای درونی که زیر سطح پوست قرار دارد)- در لایه درمیست کلاژن وجود دارد و پاکسازی پوست باعث جوان سازی پوست میشود. 

مقاله مرتبط:

https://fatemehhabashi.com/skin-cleaning/

یونهای منفی ION- برای جذب بهتر محصولات مراقبتی پوست به شما کمک میکند تا با استفاده از نوسانات اولتراسونیک با فرکانس دوگانه و حذف یون منفی به جذب بهتر مواد مراقبتی در پوست خود برسیدعلاوه بر این ، اگر از مرطوب کننده یا روش درمانی دیگری استفاده کنید ، این حالت به جذب بهتر آن نیز کمک می کند. جو دوسر میتواند منافذ پوست شما را تمیز کرده و چربی اضافی آن را جذب کند و تا حدودی عمل لایه بدداری را انجام دهد. میکرودرم ابریژن Microdermabrasion یک روش لایه برداری غیر جراحی، غیر شیمیایی و غیر تهاجمی از پوست است که از پاشیدن کریستال های بسیار ظریف برای ایجاد لایه برداری مؤثر و جوان سازی لایه های سطحی پوست استفاده می کند. این مسئله موجب جوان سازی و شاداب و با طراوت شدن پوست خواهد شد. همه این عوامل سبب می شود تا پوست شما بطور معجزه آسایی جوان و شاداب بماند. برای تهیه آن نصف فنجان جو را پخته سپس با مقداری روغن زیتون ترکیب کرده و این ترکیب را روی صورت خود بمالید و بگذارید ۱۵ دقیقه بماند.

هنگام خرید سر های متفاوتی که توضیح دادید در پکیج دستگاه موجود هست یا باید جداگانه تهیه کرد؟ البته نباید از صابون دست یا بدن استفاده کرد زیرا پوست صورت حساس تر می باشد و چنین صابون هایی باعث خشکی و تحریک پوست می شوند.پس از شستشو، به اندازه یک فندق از محلول پاک کننده مناسب با ساختار پوست را روی صورت بزنید و 30 تا 60 ثانیه پوست را به حالت چرخشی ماساژ دهید. اسکین اسکرابر اولتراسونیک شیائومی MS7100 یک دستگاه خانگی پر طرفدار و کارآمد و فوق العاده میباشد که نیازهای پوستی شمارا تا اندازه زیادی برطرف میکند . U روی انواع بافتهای پوستی قابل پذیرش بوده و قابل استفاده برای تمام سنین و رفع کلیهی نیازهای پوست نسبت به فرایندهایی است که حفظ سلامت پوست را بر عهده دارند. این سری ها رو جدا می فروشند یا فقط همونا که با دستگاه هست رو داریم؟ قرمزی مختصر و پوسته ریزی ملایم صورت تا چند روز پس از میکرو طبیعی است که طی این مدت، مصرف ضدآفتاب و مرطوبکنندههای فاقد چربی میتواند در کاهش پوسته ریزی و قرمزی پوست موثر باشد.

تورم پس از لایه برداری با لیزر طبیعی است. برای پایان دادن به درمان، مقداری از پالسهای تحریک کننده EMS استفاده کنید که با تحریک الکتریکی، به پوست شما کمک میکند تا کلاژن بیشتری به روش طبیعی تولید کند و پوست شما را مانند کودک درخشان و صاف کند. در این بخش پزشک دستگاهی را برای درمان شما انتخاب می کند و یک شبکه درمان جوهری را بر روی صورت شما قرار می دهد تا از طریق امواج رادیویی این امواج به صورت شما برسد. دستگاه پاورپرفکت، دستگاهی برای محافظت پوست شما در برابرآکنه است. آیا شما هم از پوست کدر خود خسته شده اید؟ در پاکسازی هم مثل هر خدمت پوستی دیگر مهم ترین مساله که باید قبل از هر چیز در نظر گرفته شود، جنس پوست است. با این کار آلودگی ها از پوست حذف و پوست شما شفاف تر و روشن تر به نظر می رسد. هنگامی که تزریق ژل انجام می شود، ناحیه مورد نظر بالا رفته و پر می شود، اما معمولا در طول زمان از بین می رود.

منبع:

https://fatemehhabashi.com/clear-your-skin/

تعمیر کولرگازی _ سرویس کار کولر در تهران

آیا قصد تعمیر کولرگازی خود را دارید؟ آیا به دنبال سرویسکار کولرگازی متخصص در تهران هستید؟ امروزه در تمام خانه ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها کولر گازی تقریبا جای خود را پیدا کرده است. افراد بسیاری دنبال سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی منحصر به فردی برای منزل یا محل کارشان هستند که در این میان کولرگازی محبوبیت بسیار زیادی دارد.

با نصب و تعمیر کولرگازی تقریبا نیاز افراد به گرما و سرما برطرف می‌شود. گاهی اختلال در این سیستم مانند وسایل برقی دیگر ممکن است پیش بیاید. در این صورت شما به تعمیرکار کولر گازی نیاز دارید. اگر تعمیر کولرگازی به تعویق بیفتد باعث خسارت و هزینه های زیادی برای شما می‌شود. امروز قصد داریم تا شما را با نحوه تعمیر کولرگازی آشنا کنیم. با ما همراه باشید.
 

انواع کولرگازی

·      کولرگازی مدیا

·      کولرگازی کین الکتریک

·      کولرسازی کریر

·      کولرسازی اجنرال

·      کولرسازی ایستاده

·      کولرسازی پنجره ای

·      کولر سازی آکس

·      کولر سازی گری

·      کولرگازی پاناسونیک

طریقه نصب کولرگازی

کار نصب کولرگازی را می‌توانید شخصا انجام دهید اما برای تعمیر کولرگازی پیشنهاد ما این است که حتما از متخصص این کار کمک بگیرید.

نصب پنل داخلی

1. برای نصب کولرگازی ابتدا مکانی بدون مانع بر روی دیوار خود پیدا کنید.

·       مکانی که نور مستقیم خورشید و و گرما زیادی دارد را انتخاب کنید.

·      پنل داخلی کولرگازی باید حداقل 1 متر دورتر از آنتن یا خطوط اتصال برق نصب شود.

·      مکان‌هایی که امکان نشت گاز و غبار را دارد انتخاب نکنید.

·      پنل داخلی کولرگازی به حداقل 6 اینچ یا 15 سانتی متر فضای باز از هر چهار طرف نیازدارد.

2. صفحه نصب ایمن سازی شده را نصب کنید.

·      پایه نصب از طرف عمودی و افقی باید برای نصب هم تراز باشد.

·      در نقاط مناسب با استفاده از مته محل پیچ‌های پایه را سوراخ کنید.

3. سوراخ متناسب برای لوله کولرگازی ایجاد کنید

·       یک فلنج انعطاف پذیر را داخل حفره ایجاد شده قرار دهید.

·       یک حفره با قطر ۳ اینچ یا به عبارتی هفت و نیم سانتی‌متر را بر روی دیوار ایجاد کنید.

4.  اتصالات الکتریکی را چک کنید

·       کاور پنل جلویی واحد را بردارید

·       کابل‌های برق را به پایانه پیچ متصل کنید

5. لوله ها را متصل کنید

·       لوله را با دوآچار محکم به واحد داخلی متصل کنید.

·       برای اطمینان از تخلیه جریان آزاد آب، لوله را در پایین قرار دهید.

·       یک لوله pvc به طول یک و چهار دهم اینچ یا ۶ میلی‌متر، کوتاه‌تر  از سطوح داخلی و خارجی دیوار، برش دهید.

·       درپوش لوله را در انتهای داخلی لوله pvc قرار داده و لوله را داخل دیوار بگذارید.

·       لوله‌ها و کابل‌های متصل شده را از طریق حفره‌های ایجاد شده به داخل دیوار هدایت کنید.

·       لوله تخلیه آب را به پایه واحد داخلی کولر گازی وصل کنید.

     نصب پنل خارجی

·       دستگاه را در محلی نصب کنید که هوای مورد نیاز به راحتی توسط دستگاه دمیده شود.

·       خروجی و ورودی دستگاه نباید پوشانده شود.

·       محل نصب باید استحکام لازم را جهت تحمل وزن دستگاه داشته باشد.

·       در محل نصب نباید خطر نشت گاز‌های قابل اشتعال وجود داشته باشد.

·       فضای لازم جهت انجام عملیات سرویس و تعمیرات را در اطراف پنل خارجی در نظر داشته باشید.

·       پنل خارجی را در نزدیکی آنتن‌های ماهواره بی‌سیم نصب نکنید.

·       در صورت نصب پنل خارجی روی بام و شیروانی و سطوح افقی و شیب دار از تراز بودن پنل اطمینان حاصل کنید.

 

 طریقه تنظیم داکت اسپلیت

برای اینکه در فصل زمستان یا تابستان از داکت اسپلیت استفاده کنید، لازمه است که آن را تنظیم کنید. برای نحوه تنظیم سرمایش یا گرمایش لازم است تا تنظیمات داکت اسپلیت را با توجه به فصلی که در آن هستید، انجام دهید. اینکار باعث می‌شود تا از دردسرهای تعمیر کولرگازی برای مدت زیادی راحت شوید. تنظیمات قبلی آن را غیر فعال کنید. اگر در زمستان هستید روی حالت گرمایش و اگر در تابستان هستید در حالت سرمایش تنظیم کنید.

 

تنظیم سرمایش داکت اسپلیت

·       برای تنظیم سرمایش باید گاز مبرد داکت اسپلیت را بررسی کنید و شارژ گاز داکت اسپلیت را انجام دهید.

·       سپس کمپرسور را بررسی و آن را به صورت جدا گانه راه اندازی کنید تا کمپرسور به درستی کار کند.

·       درمرحله بعد پس از تنظیم سرمایش کولر گازی تمام پنجره، در، پرده و … را ببندید تا از هیچ روزنه‌ای باد داکت اسپلیت شما خارج نشود و تنظیمات سرمایشی را انجام دهید.

·       سپس برای تنظیم سرمایش داکت اسپلیت دکمه cool روی ترموستات داکت اسپلیت را فعال کنید و دمای ترموستات داکت اسپلیت را طبق دمای دلخواه خود تنظیم نمایید. بهترین دما برای منازل 26 الی 24 درجه می‌باشد.

·       در مرحله آخر تنظیم سرمایش داکت اسپلیت را روشن کرده و از باد خنک آن لذت ببرید. اینکار باعث می‌شود تا از هرگونه تعمیر کولرگازی در آینده بی‌نیاز شوید.

تنظیم گرمایش داکت اسپلیت

·       برای  تنظیم گرمایش داکت اسپلیت باید هواگیری انجام شود، تا در زمان گرم کردن محیط سر و صدا ایجاد نکند.

·       در این مرحله از تنظیم گرمایش داکت اسپلیت دکمه Heat روی ترموستات را فعال کنید.

·       سپس درجه گرمایش را معین کنید. برای مثال ابتدا آن را روی 20 درجه تنظیم کنید، اگر هوای آن سرد بود درجه آن را اضافه کنید تا محیط گرم شود.

·       بهتر است که کم کم درجه داکت اسپلیت را اضافه کنید زیرا اگر به صورت ناگهانی درجه آن را روی 24 بگذارید محیط را بیشتر از حد معمول گرم خواهد کرد.

·       حال می‌توانید با توجه به نکات گفته شده گرمایش سیستم داکت اسپلیت را با خیال راحت روشن کرده و از دمای محیط خود لذت ببرید بدون اینکه نیاز به تعمیر کولرگازی داشته باشید.

 

سه اصل مهم لوله کشی کولرگازی

خشک بودن داخل لوله ها:

هرگز داخل لوله‌ها هوا ورطوبت نباید وارد شود، زیرا موجب صدمه دیدن کمپرسور و تجهیزات حساس سیستم می‌شود.

تمیز بودن داخل لوله ها:

 گرد و غبار و ذرات ریز نباید وارد لوله‌ها شود، زیرا موجب گرفتگی سیستم می شود.

محکم بودن اتصالات:

اتصالات پیچی باید محکم نصب شوند، زیرا در غیر این صورت بیشترین موارد نشتی از همین قسمت‌ها می‌باشد.

زمان سرویس و تعمیر کولرگازی


در همین ابتدای کار پیشنهاد می‌کنیم کار سرویس و تعمیر کولرگازی خود را طی دوره‌ای شش ماهه انجام دهید. تا سلامت دستگاه خود را برای مدت طولانی افزایش داده و باعث کاهش هزینه‌ها شوید.

سرویس و تعمیر کولرگازی باعث افزایش بهره وری دستگاه و کاهش هزینه های قبض برق می‌شود. فیلتر هوای کثیف باعث می‌شود که کولر نتواند هوای داخل خانه را به خوبی به گردش در بیاورد. کولرگازی مدت زیادی در روز کار می‌کند و ممکن است شما مجبور شوید تنظیمات دمایی را دائما عوض کنید و با این وجود ممکن است با کارکرد بیشتر کولرگازی احساس راحتی نداشته باشید.
قبل از اینکه عیب‌های دستگاه بزرگ‌تر و بیش‌تر شود و هزینه‌های بیشتری برای سرویس و تعمیر کولرگازی برای شما داشته باشد، بهتر است ایرادات آن را پیدا کنید. سرویس دوره‌ای می‌تواند موارد دیگری مانند نشتی آب در سیستم که باعث صدمه دیدن دستگاه کولر گازی یا ساختمان شده را شناسایی و رفع نماید. توصیه می شود که با مراقبت و سرویس‌های دوره‌ای عمر دستگاه کولر گازی خود را افزایش دهید. کولرگازی زمانی درست کار می‌کند که به صورت مرتب سرویس شود.

اگر یک قطعه از دستگاه به خوبی کار نکند باعث می‌شود به کل دستگاه آسیب وارد شده و زودتر از موعد دستگاه خراب شود. نگهداری همه قطعات در حالت عملکرد خوب، باعث استرس و فشار کم‌تر روی همه ی اجزاء دستگاه می شود تا در طول مدت زمان استفاده، کولر گازی شما بیشترین عملکرد را نسبت به دستگاهی که سرویس نمی‌شود، داشته باشد.

خدمات تعمیر کولرگازی

پکیج‌هایی که در زمینه سرویس و تعمیرکولرگازی  وجود دارد شامل موارد زیر است:

·       تعمیر برد کولرگازی

·       تعویض یا تعمیر کمپرسورکولرگازی

·       تعمیر یا تعویض موتور فن کولرگازی

·       تعمیر و تعویض قطعات اصلی در سرویس و تعمیر کولرگازی

مشکلات رایج کولرگازی

·       روشن نشدن کولرگازی یا سیستم تهویه هوا مرکزی

·       فیلتر هوای کثیف

·       کاهش سرمایش کولرگازی

·       صدای غیر معمول و یا لرزش کولر گازی

·       خاموش و روشن شدن خودکار کولرگازی

·       خرابی فن بیرونی یا همان کندانسور

·       خرابی برد کولر گازی، آبریزی کولر گازی

·       وجود برفک روی لوله ها

·       خرابی فن پنل داخلی کولر گازی

·       روشن نشدن سیستم تهویه هوای مرکزی

معرفی شرکت نصب و تعمیر کولرگازی

اگر برای شما این سوال مطرح هست که تعمیرکار حرفه ای کولرگازی از کجا پیدا کنید، ما به شما شرکت بدادم برس را پیشنهاد می‌کنیم.  هر مشکلی که در زمینه تعمیر و نصب کولر گازی دارید با مراجعه به تیم بدادم برس می‌توانید مشکلات کولر گازی خود را حل کنید آن هم به دست حرفه‌ای‌ترین تعمیرکاران. برای اطلاع از  قیمت‌ها و مشاوره رایگان برای سرویس،تعمیر و نصب کولرگازی با متخصصان ما ارتباط بگیرید.

 

پذیرش دوره DBA مالی و سرمایه گذاری دانشگاه تهران

 پذیرش جدید دوره‌ حرفه‌ای مدیریت کسب و کار DBA با گرایش مالی و سرمایه گذاری در دانشکده فنی دانشگاه تهران آغاز شد.

بر اساس اطلاعیه مرکز آموز‌ش‌های عالی تخصصی دانشکده فنی دانشگاه تهران به عنوان یکی از پیشروترین مراکز علمی کشور، دوره DBA گرایش مالی و سرمایه گذاری برگزار خواهد شد. مدیران و علاقه مندان به حوزه‌های مالی و سرمایه‌گذاری می‌توانند از این فرصت ویژه استفاده کرده و با حضور در این دوره ضمن آشنایی با مباحث مختلف کسب و کار، بر حوزه‌های مالی و سرمایه گذاری متمرکز شده و یک دوره بالادستی و حرفه‌ای را تجربه نمایند.

مقرر است درپایان این دوره، دانش‌پژوهان به عنوان عضوی از جامعه متخصصین مرکز آموزش‌های عالی تخصصی دانشکده فنی شناخته شده و با دریافت گواهینامه معتبر دو زبانه فارسی و انگلیسی از دانشگاه تهران به عنوان اولین دانشگاه ایران و یکی از شناخته شده‌ترین دانشگاه‌های دنیا، بتوانند قابلیت علمی و اجرایی کسب شده در حوزه مدیریت کسب و کار بویژه با نگرش مالی و سرمایه‌گذاری را اثبات نمایند.

برای راه اندازی سایت چقدر پول لازم است؟

 

خیلی از افراد به دنبال راه اندازی سایت برای کسب و کار خود هستند. این کسب و کار می تواند متفاوت باشد. پس هر شغل و یا فروشگاهی مستلزم داشتن نوع مختلفی از سایت است. همین مورد زمینه ساز تفاوت در قیمت ها خواهد بود. شاید این سوال نیز برای شما به وجود بیاید که برای راه اندازی یک سایت چقدر پول لازم است. برای جواب دادن به این سوال اجازه دهید شما را با یک ضرب المثل معروف آشنا کنیم. هر چقدر پول دهید، همانقدر نیز آش خواهید خورد. اگر انتظار یک طراحی سایت بسیار فوق العاده دارید، باید به فکر پرداخت هزینه های بالا باشید. پس رویایی فکر نکنید و بر طبق استانداردها روبه جلو بروید.

راه اندازی سایت اختصاصی

اگر قصد راه اندازی یک سایت به صورت اختصاصی را دارید، باید یک برنامه نویس را پیدا کنید تا به صورت سفارشی کارهای شما را رو به جلو ببرد. برنامه نویس باید صفر تا صد کار را کد نویسی کنید. به همین علاوه بر هزینه بالا، نیازمند زمان زیاد نیز است. برنامه نویسی که برای این امر انتخاب می کنید باید از مهارت بالایی برخوردار باشد. هزینه راه اندازی یک سایت اختصاصی بر اساس امکاناتی که دارد، از 30 تا 40 میلیون متغیر است.قابلیت ها و محدودیت های هاست اشتراکی می تواند در این زمینه کمک بزرگی به شما کند.

طراحی سایت با کمک وردپرس

یکی از رایج ترین روش هایی که امروزه افراد برای طراحی سایت انتخاب می کنند، وردپرس است. هزینه های این روش نیز به صورت متغیر است و بستگی به این دارد که سایت شما به صورت وبلاگی است یا فروشگاهی. هزینه طراحی یک سایت با کمک وردپرس می تواند از 2 تا 3 میلیون شروع شود و تا 30 تا 40 میلیون ادامه داشته باشد. عوامل مختلفی وجود دارند که می توانند بر روی افزایش یا کاهش هزینه ها تاثیر داشته باشند که از جمله آن ها می توانیم به گزینه های زیر اشاره داشته باشیم:

·       هاست

·       قالب سایت

·       افزونه ها

·       سایر امکانات

استفاده از سایت ساز

برای رسیدن به این سوال که برای راه اندازی سایت چقدر پول لازم است، باید روش های مختلف آن را بسنجید که یکی از آن ها استفاده از سایت ساز است. برای استفاده از این سیستم نیازی به دانش فنی خاصی ندارید و هر فردی می تواند از آن استفاده کند. تنها کاری که شما در رابطه با این موضوع باید انجام دهید این بوده که سرویس مورد نظر را خریداری کنید. با خرید این پکیج امکانات متعددی در اختیار شما قرار می گیرند که برای راه اندازی یک سایت مورد نیاز هستند. از جمله:

·       دامنه

·       هاست

·       سیستم کامل برای مدیریت سایت

شما باید گزینه مناسبی را پیدا کنید. هر کدام از این سایت ها می توانند هزینه مختلفی را به شما پیشنهاد دهند. این هزینه ها می توانند از 90 هزار تومان شروع شوند. اگر قصد طراحی یک سایت بسیار حرفه ای و تخصصی دارید، بهتر است از دو گزینه اول استفاده کنید؛ هر چند اگر هزینه های بالایی را از شما طلب کنند. اگر کسب و کار شما موفقیت آمیز باشد، در آن صورت مبلغ خرج شده را می توانید در عرض چند ماه یا حتی یک ماه به دست بیاورید.

جمع بندی

امروزه کسب و کارهای مختلف برای اینکه بتوانند به موفقیت های زیادی برسند، اقدام به طراحی و راه اندازی یک سایت می کنند. به همین علت به دنبال کشف و برآورد هزینه هایی هستند که راه اندازی یک سایت ممکن است به وجود بیایند. برآورد هزینه ها بستگی به این دارد که شما از چه روشی برای طراحی سایت خود استفاده می کنید. در این مطلب به بررسی سه روش مختلف برای طراحی سایت پرداختیم که هر کدام از آن ها هزینه های متعددی را با خود به همراه دارند.

 

اجاره ماشین اجاره خودرو کیش در سال 1400

لیست برخی از محبوب ترین ماشین های شرکت به شرح زیر است. نکته ای که در این میان وجود دارد و قابل توجه است این می باشد که ، توریست های خارجی باید هزینه ی بیشتری برای اجاره اتومبیل در کیش به نسبت هموطنان ایرانی پرداخت کنند. از طرفی خودروهای موجود در رنت اتومبیل کیش به دلیل وجود آب و هوای گرم و مرطوب کیش نیازمند سرویس های دوره ای زودتر از موعد هستند . به همین دلیل امکان این برای موسسات کرایه ماشین اجاره خودرو کیش وجود دارد که از خودروهای خارجی متنوعی جهت اجاره اتومبیل در کیش ( kish rent car ) استفاده کنند. بهترین موسسه کرایه ماشین اجاره خودرو کیش آن موسسه اجاره اتومبیل کیش ( kish rent car ) است که مجموعه کاملی از تمامی خودروهای ذکر شده را به صورت کامل دارا باشد و با شرایطی آسان در اختیار مشتریان قرار دهد. بهترین موسسه کرایه ماشین اجاره خودرو کیش لقبی مناسب برای آن موسسه اجاره خودرو در کیش ( kish rent car ) است که تمامی موارد زیر را شامل باشد. 

اما اندکی از این موسسه کرایه ماشین اجاره خودرو کیش هستند که از دیگر موسسات معروف تر می باشند و به نسبت آن نیز قیمت اجاره خودرو در کیش از آن ها بالاتر از دیگر مجموعه های کرایه خودرو کیش (kish rent car ) می باشد. مازاراتی از جمله خودروهای لوکس آمریکایی است که مدل های بروز آن را برای اجاره بصورت روزانه و بدون راننده، به سادگی میتوانید از شرکت رنت لوکس در کیش اجاره نمایید. اگر میزان بودجه شما محدود است بهتر است ماشینهایی با مدل قدیمیتر و قیمت کمتر را اجاره کنید. همانطور که در بالا به آن اشاره شد مدل خودرو قیمت روز آن دو عامل مهم در تعیین قیمت اجاره خودرو برای یک شبانه روز کامل (24 ساعت) می باشد. عوامل متعددی در اجاره ی خودرو موثر است، که به طور مختصر به سه فاکتور مهم و اساسی آن اشاره میکنیم:1. مدت زمان اجاره خودرو نیز یکی از عوامل موثر است. به تازگی خدمت دیگری در جزیره به مسافران ارایه میشود که آن اجاره قایق در کیش است. برخی از مشتریان میپرسند آیا میشود خودرو را برای نصف روز و یا ساعتی اجاره کرد یا خیر  در این مطلب قصد داریم ضمن مرور شرایط و مزایای اجاره خودرو در کیش، معتبرترین شرکت های اجاره خودرو در کیش را نیز به شما معرفی کنیم.

شرایط برای اجاره خودرو در کیش بسیار آسونه و تنها با چک و یا مبلغی برای ودیعه میتونید این خودروهارو اجاره کنید. با این تفاسیر تنها لازم است که به بررسی قیمت اجاره اتومبیل در کیش و قیمت کرایه اتومبیل های لوکس در کیش پرداخته و بعد از حصول اطمینان از توان مالی خود آنگاه در راستای به انجام رسانیدن کرایه خودرو اجاره ماشین کیش اقدام نمایید. برای اجاره ماشین در کیش باید مدارکی مانند گواهینامه، کارت ملی و چکی جهت ضمانت را همراه خود داشته باشید. از اونجایی که تاکسیها در بسیاری از مسیرهای جزیره تردد نمیکنن، اجاره ماشین میتونه این مشکل رو حل کنه. حیفه که تو سفر به این جزیره زیبا، اجاره ماشین در کیش رو فراموش کنید. داشتن مجوز فعالیت " رنتکاری " برای شخصی که از آن خودرو را اجاره می کنید بسیار مهم است زیرا در صورت بروز هرگونه مشکل شما میتوانید به اتحادیه مربوطه مراجعه نموده و کمتر از 12 ساعت کاری مشکل شما مطابق قوانین مرتفع خواهد شد . اگر شما جزء آن دسته از کسانی هستید که برای گذراندن تعطیلات جزیره کیش را انتخاب می کنند، پس بهتر است برای عبور و مرور راحتر در این جزیره زیبا به فکر اجاره خودرو باشید.

شما می توانید با مراجعه به وبسایت کیش استریت پیش از سفر به کیش، با توجه به تعداد روز مورد نظر برای اقامت خود در این جزیزه رویایی، اتومبیل مورد نظر خود را انتخاب کنید. در نتیجه اگر شما جزو آن دسته از کسانی هستید که قصد دارید با هزینه مناسب تری خودرو انتخاب کنید، انتخاب خودرو های شاستی بلند می تواند گزینه مناسبی از نظر قیمتی باشد. از دیگر مواردی که دانستن آن خالی از لطف نیست این می باشد که ، اجاره اتومبیل کیش ( kish rent car ) به صورت آنلاین می تواند برای شما عزیزان نسبت کرایه اتومبیل کیش به صورت پرداخت نقدی بسیار مقرون به صرفه تر باشد. اجاره اتومبیل در کیش (kish rent car ) به حالت کلی خیلی آسانتر از اجاره اتومبیل در تهران و یا شهرهای دیگر ایران است. از طرف دیگر اگر شما خودرویی را اجاره کنید که از قبل دارای شکایت یا خلافی است، خیلی زود بعد از کمی گشت و گذار در جزیره پلیس جلوی شما را می گیرد و خودروی شما را توقیف می کند.

https://sweechkish.com/

طرح جدید مجلس برای جمع کردن بساط زمین‌خواری

 اخیرا طرحی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که با تصویب آن، دهیاری موظف خواهند شد هر گونه عملیات ساختمانی با تفکیک اراضی بدون مجوز یا خلاف در محدوده و حریم روستا را به بخشداری ذیربط و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گزارش نماید. بخشداری موظف است ضمن تشکیل پرونده تخلف، مراتب را جهت رسیدگی به کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها ارجاع و هم زمان دستور توقف عملیات اجرایی را به مالک ابلاغ کند.

همچنین به منظور پیش‌گیری از تخلفات ساختمانی و برخورد قانونی با متخلفین در حوزه ساخت و سازهای روستایی، مالک اراضی و املاک داخل محدوده و حریم روستاها باید قبل از شروع ساختمان، از دهیاری محل پروانه اخذ نموده و پس از اتمام عملیات، درخواست صدور پایان کار کنند و در تمام مدت احداث بنا، پروانه صادره را برای ارائه به مأموران در محل نگهداری کنند.

متن کامل طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین‌خواری به شرح زیر است:

یک فوریتی

طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین‌خواری

مقدمه (دلایل توجیهی):

با بررسی وضعیت ساخت و سازها در مناطق روستایی کشور به خصوص طی سالیان اخیر، مشاهده می‌گردد علیرغم تصویب و ابلاغ قوانینی نظیر قانون اصلاح موادی از قانون شوراها - مصوب ۱۳۸۶ – یا قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا، در عمل فاصله قابل ملاحظه با اهداف مورد نظر و شرایط مطلوب در زمینه ساماندهی ساخت و سازها و بالطبع توسعه کالبدی مرتبط با آن وجود دارد. گرچه این مقوله در شهرها نیز کم و بیش مشاهد می‌شود، لیکن بنا بر دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نسبت و آهنگ رشد تخلفات ساختمانی در روستاها و خارج از حریم شهرها، نگران کننده‌تر است؛ به ویژه آن که روستاها در ارتباط مستقیم و بیشتری با منابع طبیعی و اراضی کشاورزی بوده وعدم رعایت ضوابط و مقررات ساخت و ساز و تبدیل غیر مجاز کاربری اراضی، ضمن تخریب محیط زیست و تضییع حقوق بیت المال، می‌تواند برخی از مولفه‌های اقتصادی مقاومتی را از قبیل امنیت غذایی و تولید و اشتغال را دچار چالش‌های جدی نماید. در این ارتباط، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، ریاست محترم جمهوری و سایر مسئولین نظام به خصوص طی دهه اخیر، کراراً، نسبت به ضرورت حراست از منابع طبیعی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز، تأکید داشته‌اند، لیکن به دلایل مختلف بویژه وجود خلاء‌های قانونی و فقدان ساز و کار اجرایی لازم نتایج حاصل، چندان قابل توجه نبوده است.

در حال حاضر، صرف نظر از کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها عملا در بسیاری از استان‌ها، دارای فعالیت منظم و موثری نمی‌باشد، در عمل، قریب به اتفاق آراء صادره این کمیسیون‌ها، فاقد جنبه پیشگیری از بروز تخلف و اصلاح رویه‌های حاکم بوده و غالبا منجر به اخذ جریمه عمدتا اندک و تثبیت تخلفات ساختمانی به وقوع پیوسته می‌گردند.

لذا از آنجا که با ادامه روند کنونی، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای ساماندهی ساخت و سازهای روستایی و به تبع آن حفظ منابع طبیعی و هدایت توسعه کالبدی روستاها متصور شد، ضروری است با تدوین متون تقنینی مورد نیاز و با قید فوریت، نسبت به تصمیم‌گیری مناسب و کارا در این خصوص اقدام و بر اجرای دقیق آن نظارت لازم معمول گردد. از این رو پیشنهاد حاضر با عنوان طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده و حریم روستاها و مقابله با زمین‌خواری با قید دو فوریت برای طی مراحل تصویب تقدیم می‌گردد:

عنوان طرح:

طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین خواری

ماده ۱: به منظور پیش‌گیری از تخلفات ساختمانی و برخورد قانونی با متخلفین در حوزه ساخت و سازهای روستایی، مالک اراضی و املاک داخل محدوده و حریم روستاها باید قبل از شروع ساختمان، از دهیاری محل پروانه اخذ نموده و پس از اتمام عملیات، درخواست صدور پایان کار نمایند و در تمام مدت احداث بنا، پروانه صادره را برای ارائه به مأموران در محل نگهداری نمایند.

تبصره: منظور از محدوده روستا، محدوده مندرج در ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها - مصوب ۱۳۸۵ - است. حریم روستا شامل محدوده بلافصل تا شعاع ۵۰۰ متری روستا است. در صورتی که در طرح هادی مصوب روستا، حریم تعیین شده باشد، حریم مصوب طرح هادی روستا در این قانون ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۲: در اجرای بند ۱۱ ماده ۷۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران - مصوب ۱۳۷۵ - و اصلاحات بعدی آن، دهیاری‌ها موظفند مطابق فرم‌ها و گردش کار ابلاغی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اقدام به تشکیل پرونده برای متقاضیان نموده و پس از اخذ ضوابط فنی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نسبت به صدور پروانه ساختمان و پایان کار اقدام نمایند.

ماده ۳: دهیاری موظف است هر گونه عملیات ساختمانی با تفکیک اراضی بدون مجوز یا خلاف در محدوده و حریم روستا را به بخشداری ذیربط و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گزارش نماید. بخشداری موظف است ضمن تشکیل پرونده تخلف، مراتب را جهت رسیدگی به کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها ارجاع و هم زمان دستور توقف عملیات اجرایی را به مالک ابلاغ نماید.

ماده ۴: از تاریخ تصویب این قانون، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان عضو کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها تعیین می‌گردند.

ماده ۵: از تاریخ تصویب این قانون، کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها با عنوان کمیسیون بدوی با عضویت مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، مدیر راه و شهرسازی شهرستان، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان و یک نفر قاضی با معرفی دادگستری استان و با ریاست فرماندار تشکیل می‌گردد. کمیسیون موظف است ضمن رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ارجاعی از سوی بخشداری و سایر دستگاه‌های ذیربط، در مواردی که عملیات ساختمانی بدون اخذ پروانه ساختمان اجرا شده باشد، صرفا نسبت به صدور رأی تخریب و قلع بنا اقدام نماید. در مواردی که عملیات ساختمانی بر خلاف مفاد پروانه صادره اجرا شده باشد، کمیسیون در صورت رعایت اصول بهداشتی، شهرسازی و استحکام بنا، مجاز به صدور رأی جریمه به مأخذ حداقل پنجاه (۵۰) و حداکثر یکصد و بیست (۱۲۰) درصد قیمت روز اعیانی برای قسمت مورد تخلف می‌باشد. کلیه ضابطین قضایی موظفند با اعلام فرمانداری یا بخشداری مربوط، نسبت به پیگیری اجرای احکام قطعی قلع بنا با اولویت اقدام نمایند.

ماده ۶: در صورت اعتراض مالک یا وکیل قانونی ایشان به رأی صادره از سوی کمیسیون بدوی، پرونده به کمیسیون استانی موضوع ماده ۴ این قانون به عنوان کمیسیون تجدید نظر ارجاع می‌گردد. رأی این کمیسیون قطعی و لازم الاجرا بوده و در هیچ یک از مراجع قضایی قابل اعتراض نمی‌باشد.

ماده ۷: به منظور ساماندهی ساخت و سازهای واقع در حریم روستاها که قبل از ابلاغ این قانون احداث گردیده‌اند، کمیته صیانت از اراضی و عرصه‌های عمومی به ریاست دادستان استان و عضویت رئیس سازمان بازرسی استان (دبیر جلسات)، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، مدیر کل محیط زیست استان، مدیر کل اطلاعات استان و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل می‌گردد. کمیته مذکور حسب شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر منطقه، تصمیمات لازم را جهت الحاق تمام یا قسمتی از ساخت و سازها به داخل محدوده طرح هادی روستا و یا ارجاع پرونده‌های تخلف به کمیسیون بدوی اتخاذ می‌نماید.

تبصره: تعیین تکلیف نهایی ساخت و سازهای موضوع این ماده، منوط به تأدیه حقوقی دولتی و ارایه مفاصا حساب از طرف دستگاه‌های ذیربط است.

ماده ۸: طرح‌های هادی روستایی و اصلاحات بعدی آن از تاریخ تصویب این قانون در کمیسیونی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با عضویت مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان دبیر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر کل راه و شهرسازی استان، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، فرماندار شهرستان مربوطه، و مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و با حضور دهیار روستا و رئیس شورای اسلامی بخش (بدون حق رأی) به تصویب می‌رسد. کمیته کارشناسی طرح‌های هادی روستایی استان که با مسئولیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و عضویت نمایندگان دستگاه‌های مذکور تشکیل می‌گردد، وظیفه بررسی و تأیید کارشناسی طرح‌های مذکور را بر عهده دارد.

تبصره: گردش کار بررسی و تصویب طرح‌های هادی روستایی به پیشنهاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف ۲ ماده پس از ابلاغ این قانون ابلاغ می‌گردد.

ماده ۹: در صورت احراز تخلف یا قصور کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای محلی در پیشگیری از تعرض به عرصه‌های منابع ملی و انفال و یاعدم گزارش و برخورد به موقع با تخلفات ساختمانی، متخلف یا متخلفین در مرتبه نخست به مجازات درجه ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.

ماده ۱۰: کلیه جرایمی که در اجرای این قانون وصول می‌شود، به حساب متمرکزی نزد خزانه استان واریز و هر ماه بیست (۲۰) درصد از مجموع وجوه واصله جهت انجام اقدامات مربوط به پیش‌گیری از تخلفات ساختمانی و هزینه‌های اجرای عملیات قلع بناهای غیر مجاز بین دهیاری‌های استان توزیع و مابقی جهت بازنگری و تهیه طرح‌های هادی و محدوده‌های روستایی و اجرایی پروژه‌های بهسازی و عمران روستایی و پرداخت حق الزحمه اعضای کمیسیون‌ها و کمیته‌های موضوع این قانون، به حساب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان واریز می‌گردد.

ماده ۱۱: کلیه اراضی موضوع این قانون در ارتباط با موضوع ساخت و ساز، صرفا تابع ترتیبات مشخص شده در این قانون بوده و سایر قوانین از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها - مصوب ۱۳۷۴ - و اصلاحات بعدی آن و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب ۱۳۸۹- در خصوص اراضی ذکر شده در این قانون نافذ و موثر نمی‌باشند.

ماده ۱۲: رسیدگی به سایر تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها و روستاها، بر اساس ساز و کار مشخص شده در این قانون به انجام خواهد رسید.

ماده ۱۳: آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف ۳ ماه پس از تصویب، توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و به تصویب به هیأت وزیران خواهد رسید.

آشنایی با خدمات لینک سازی تسمینو

دسته اول کسانی هستند که وبسایتی برای نمایش تبلیغات بک لینک دارند و در تسمینو ثبت نام می نمایند تا به راحتی در دسترس خریداران بک لینک قرار گیرند و بتوانند مشتری های بیشتری جذب کنند. سایتهای اینترنتی را میتوان براساس موضوع، گستردگی محتوا، ماهیت صفحات و از همه مهمتر لینکهای دریافتی و ارجاعی؛ به چهار دسته اصلی با گروه خونی O، A، B و AB تقسیمبندی کرد. 1. تمامی بک لینک هایی که از خرید رپورتاژ دانشگاهی edu دریافت خواهید کرد به صورت بک لینک فالو (follow) می باشد. 3. رمان بندی تخصصی برای انتشار رپورتاژ ها در زمان های کوتاه و بلند. سپس کافیست لینک پکیج خودتان را به فروشگاه ها، شرکت ها و کمپانی ها ارسال کنید و پکیج خود را هرجا که توانستید تبلیغ کنید. اما متخصصان سئو نیز سریعاً به دنبال راه حلی شدن تا بتوانند با رعایت تمام نکات الگوریتم ها وب سایت های خود را همانند قبل خیلی سریعتر به صفحه اول برسانند . اگر به عنوان یک برند فعالیت میکنید بایستی یک فیس بوک با نام برند داشته باشید که دنبال کننده های بسیاری داشته باشد ، به طور مثال اگر وب سایت شما ترافیک زیادی دارد و روزانه ده ها بار یا صدها بار نام برند شما جستجو میشود عادی خواهد بود که شما یک فیس بوک با دنبال کنندگان و لایک های بسیار داشته باشید.

البته توجه داشته باشید که لینکدین شما بایستی فعال باشد و فقط بودن آن کفایت نخواهد کرد. شما می توانید ده ها و صدها مشتری داشته باشید و بدون هیچ هزینه ای و تنها با دعوت کردن دیگران به صفحه پکیج خود، به درآمد مناسب برسید. سپس در صفحه ای که برای شما باز می شود، گزینه “ثبت نام” را انتخاب کنید. در بعضی از حوزه ها رقبای شما ممکن است چنین کاری را انجام بدهند و باز هم توصیه می کنم از روش های کم ریسک تر برای لینک سازی خارجی استفاده کنید. حال فرمی برای شما باز می شود. با استفاده از این نوع از انکرتکستها، دیگر گوگل احساس نمیکند شما در حال لینکسازی هستید چون اگر افراد بخواهند در سایت خود لینکی برای معرفی شما داشته باشند، معمولاً انکرتکست آن نام تجاری و برند شما خواهد بود؛ پس سعی کنید با لینک دادن بیشتر با متن نام برند خود، برای کسبوکارتان اعتبار و اعتماد بسازید. شرکت داده آسان ایرانیان (ایزی وب) فعالیت خود را از فروردین سال ١٣٩٣ با هدف طراحی و تولید نرمافزارهای تحت وب و ارائه راهکارهای کارآمد در این حوزه آغاز نموده است. پیش از آنکه بخواهیم تکنیکهای لینکسازی داخلی و خارجی را بر روی سایت خود اجرا کنیم باید با مفاهیم این حوزه آشنا شده و شناخت عمیقتری نسبت به کاربرد هرکدام داشته باشیم. 

شناخت این مدل دستهبندی و استفاده از آن کاربردیترین معیار ما برای انتخاب استراتژی و ایجاد ارتباط میان سایت خود و سایر صفحات وب است. لذا درج یک خبر در چنین سایتهایی در رابطه با خدمات ما باعث می شود که در یک زمان کوتاه تعداد بسیار زیادی از مخاطب ها با نوع فعالیت ما و محصول یا خدمت جدید ما آشنا شوند. گوگل بسیار حساس است به طوری که اگر رپورتاژ آگهی هایی را با یک متن از سایت های مختلف خریداری نمایید تمامی آن ها را یکی تلقی می کند و برای سایت شما چندان بازدهی مناسبی نخواهد داشت، بنابراین نیاز است که برای هر رپورتاژ متن یونیک و سئو شده انتخاب نمایید. این، همان جایی است که نقش متن مطبوعاتی یا رپورتاژ خبری یا همان رپورتاژ آگهی پررنگ میشود. انتشار رپورتاژ آگهی در سایت های معتبر به دلیل سرعت ایندکس بالا و همچنین رشد سریع در نتایج موتور های جست و جو از سمتی و از سویی به دلیل ماهیت گزارشی بودن و خبری بود ان معمولا باعث برقراری ارتباط بین مخاطب و متن شده و حس اعتماد را به خواننده به خوبی منتقل میکند.

تفاوت بک لینک و رپورتاژ آگهی چیست ؟ ۲- ایجاد تاپیک در انجمن های تخصصی و تبلیغ پکیج بک لینک. شما می توانید با عضویت در سیستم بکوریتی، به شکل یک مدیرکل، پکیج بک لینک سفارشی بسازید و اقدام به کسب درآمد نمایید. سیستم بکوریتی سهم شما و نمایش دهنده را آنی و اتوماتیک، محاسبه خواهد کرد. اما خرید بک لینک از آنجایی اهمیت پیدا کرد که بروی رتبه وب سایت ها در جستجوی گوگل تاثیرگذار شد و سئو کار ها برای سئو و بهبود رتبه وب سایت در گوگل از بک لینک استفاده کردند. در این کارگاه ابتدا با مفاهیم مهمی شامل الگوریتم پنگوئن، Anchor Text، لینک نوفالو، اعتبار دامنه، صفحه لندینگ، محل قرارگیری لینک و عصاره لینک (Link Juice) آشنا شده و با بررسی خط قرمزهای گوگل در لینکسازی خارجی، عوامل تاثیرگذار بر تدوین استراتژی لینک سازی را مشخص میکنیم. با استراتژی صحیح، در لینک سازی داخلی و خارجی، یک سر و گردن بالاتر از رقبای خود باشیم.

خرید از تسمینو:

https://www.tesmino.com/

تعطیلات ۶ روزه تهران در کنترل اپیدمی موثر نبود

 دکتر علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونای استان تهران بر ضرورت تغییر شیوه مدیریت بیماری کرونا و آسیب‌شناسی اقدامات صورت‌گرفته در ماه‌های اخیر تاکید کرد و گفت: در حوزه اقتصاد باید برای معیشت مردم اقدامات موثر انجام شود.

وی درباره وضعیت کرونای استان تهران در خیز پنجم توضیح داد: در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۱۴۰۰ بیمار جدید در بیمارستان‌های تهران بستری شدند که حدود ۱۷۷ نفر از آنان در بخش مراقبت‌های ویژه به سر می‌برند.

زالی با بیان اینکه مجموع بیماران کرونایی سرپایی و بستری در ۲۴ ساعت گذشته به ۱۶ هزار نفر می‌رسد، گفت: اگر تعداد مراجعان سرپایی به کمتر از ۱۰ هزار نفر در روز نرسد، نباید در انتظار تنزل تعداد بیماران بستری باشیم.

رئیس ستاد مقابله با کرونای استان تهران شمار بیمارستان‌هایی که در تهران به ارائه خدمات درمانی به بیماران کرونایی مشغولند را ۱۱۸ بیمارستان و تعداد مراکز بهداشتی را ۵۵۱ مرکز اعلام کرد.

وی با بیان اینکه امروز بین ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ بیمار با مکانیسم بستری موقت درمان شده‌اند، از برنامه‌ریزی برای افزایش مراکز بستری موقت بیماران کرونایی با همکاری سه دانشگاه علوم پزشکی استان تهران در روزهای آتی خبر داد.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌های تهران را هم‌اکنون ۸۷۹۷ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۲۱۴۵ بیمار در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

دکتر زالی با بیان اینکه هنوز به نوک قله خیز پنجم کرونا نرسیده‌ایم، پیش‌بینی کرد تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌ها در روزهای آتی به ۹هزار نفر نیز برسد.

بستری موقت؛ راهکاری برای جلوگیری از بحرانی شدن وضعیت بیمارستان‌ها

وی درمان بیماران کرونایی از طریق بستری موقت را که حدود هشت ساعت زمان می‌برد، راهکار موثری برای جلوگیری از به چالش کشیده شدن وضعیت بیمارستان‌ها عنوان کرد.

دکتر زالی مدیریت خیز پنجم کرونا را مستلزم همراهی و همکاری مردم شریف تهران دانست و گفت: امروز میزان مرگ و میرهای ناشی از کرونا در تهران ۹۸ نفر بوده است.

انتقاد از عدم اجرای صحیح و کامل لاک‌داون تهران

رئیس ستاد مقابله با کرونای استان تهران با انتقاد از عدم اجرای صحیح و کامل لاک‌داون (قرنطینه) شهر تهران اظهار کرد: لاک داون شهر یا نباید صورت گیرد یا اینکه در صورت تصمیم به تعطیلی باید تمام ملاحظات برای اجرای کامل آن انجام شود.

وی ادامه داد: تعطیلی تهران در حالی سپری شد که بسیاری از پاساژها، مراکز خرید و رستوران ها فعال بودند و بسیاری از سفرها نیز صورت گرفت.

دکتر زالی با بیان اینکه تعطیلی شهر به عنوان یک استراتژی باید حداقل بین ۱۰ تا ۱۴ روز باشد، افزود: در غیر این صورت تعطیلی در کنترل اپیدمی موثر نخواهد بود.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران بر ضرورت تغییر شیوه مدیریت بیماری کرونا و آسیب‌شناسی اقدامات صورت گرفته در ماه‌های اخیر تاکید کرد و گفت: در حوزه اقتصاد باید برای معیشت مردم اقدامات موثر انجام شود.

وی با تاکید بر لزوم حمایت از اقشار فرودست و آسیب‌پذیر یادآور شد: هم اکنون حدود ۱۵ و نیم میلیون نفر از نیروهای شاغل در کشور در کارگاه‌های یک تا چهار نفره کار می‌کنند که بسیار آسیب‌پذیرند و باید اقدامات حمایتی برای آنها در نظر گرفته شود.

دکتر زالی با اشاره بر مشکلات اقتصادی دولت از جمله تحریم‌ها، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای توزیع بسته‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر با هدف مقابله با بیماری کرونا تاکید کرد.

وی با بیان اینکه برخی از کشورها از جمله سنگاپور حدود ۱۳ درصد از درآمد ناخالص ملی خود را صرف بسته‌های محرک اقتصادی کرده است، گفت: این درحالی است که این رقم در کشور ما حدود نیم درصد درآمد ناخالص ملی است.

دکتر زالی با بیان اینکه بدون حل مشکلات معیشتی مردم لاک داون اجباری اقدام موثری برای کنترل کرونا نخواهد بود، تصریح کرد: کسبه برای همکاری با مشکلاتی همچون هزینه‌های بیمه، عوارض، مالیات،اجاره و کاهش درآمد روبه‌رو هستند.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران بر ضرورت تغییر راهبرد تاکید کرد و گفت: برای لاک داون کردن شهر باید ملاحظات اقتصادی و اجتماعی را مدنظر قرار دهیم.

وی با بیان اینکه در دوران کرونا سرمایه اجتماعی حاکمیت کاهش یافته است، گفت: حاکمیت باید هرکاری را برای کنترل کرونا انجام دهد و مردم نیز باید به برنامه‌های حکمرانی اعتماد کنند، این موضوع همچون یک اتوبان دوطرفه است.

دکتر زالی همچنین با بیان اینکه مشکلات اجتماعی مردم باید به مسئله اجتماعی تبدیل شوند، گفت: از ابتدای شیوع کرونا توفیق نداشته‌ایم این بیماری را به یک مسئله اجتماعی تبدیل کنیم.

شکست کرونا؛ شعاری غیرعلمی است

وی ادامه داد: باید مراقبت کنیم که دچار نخوت و غرور کاذب نشویم، جمله «کرونا را شکست می‌دهیم» یک گزاره غیر علمی بود که آن را از زبان هیچ دانشمندی نمی‌شنویم.

دکتر زالی اضافه کرد: نهایتا می‌توانیم کرونا را کنترل کرده و به تقلیل برسانیم و ریشه‌کن کردن آن برای مدت‌ها نشدنی است.

وی با اشاره به اینکه بشر در قرن‌های اخیر رخداد هایی همچون طاعون، وبا، آنفلوآنزای اسپانیایی و آنفلوآنزای آسیایی را تجربه کرده است که مرگ و میر بالاتر از یک میلیون نفر داشته‌اند، گفت: از شروع قرن ۲۱ تاکنون بشر ۱۲ بیماری نوپدید را تجربه کرده است.

قرن ۲۱؛ قرن برخورد با بیماری‌های نوپدید

دکتر زالی با تاکید بر اینکه قرن ۲۱ قرن برخورد با بیماری‌های نوپدید است، تاکید کرد: اگر امروز کووید ۱۹ را به تقلیل برسانیم نیز پدیده‌های دیگری در پیش خواهد بود.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران با بیان اینکه سوش‌های جدیدی از کرونا در حال شکل‌گیری است، افزود: باید فرایندهای مختلفی را در برابر این سوش‌ها در نظر گرفت.

وی اضافه کرد: سویه دلتا، ۵۰ درصد میزان بستری‌های بیمارستانی را افزایش و اثربخشی داروهای درمانی و همچنین واکسن را کاهش می‌دهد.

دکتر زالی سویه لاندا را واکسن‌گریزترین سویه کرونا تا کنون عنوان کرد و ادامه داد: همچنین سویه دلتا پلاس از سویه دلتا نیز واکسن‌گریزتر است.

وی کاهش اثربخشی واکسن‌ها در برابر سویه‌های جدید را دور از انتظار ندانست و گفت: البته واکسن‌ها در برابر مرگ و میر و ابتلای شدید ۹۰ تا ۱۰۰ درصد اثربخشی دارند و در کشورهایی که اکثر افراد واکسینه شده‌اند بیشتر مرگ و میرها در افراد غیرواکسینه رخ می‌دهد.

دکتر زالی اثربخشی واکسن‌ها در برابر ابتلای متوسط تا شدید را نیز ۶۰ تا ۹۰ درصد عنوان کرد و گفت: اما ممکن است واکسن‌ها در برابر ابتلای خفیف و بی‌علامت اثربخشی کافی نداشته باشند به همین خاطر باید در کنار واکسیناسیون همچنان پروتکل‌های بهداشتی رعایت شود.

تسریع واکسیناسیون شانس جهش‌های ویروس را کاهش می‌دهد

وی تاکید کرد: اگر سرعت واکسیناسیون را بالا ببریم به سمت ایمنی جمعی حرکت خواهیم کرد و هرچه سرعت واکسیناسیون بالاتر باشد، شانس جهش‌های ویروس کمتر می‌شود.

دکتر زالی یادآور شد: مطالعات ما نشان می‌دهد در استان تهران شانس مرگ و میر و بستری در بخش مراقبت‌های ویژه در گروه‌های سنی بالای ۷۰ سال که واکسینه شده‌اند، پنج تا هفت برابر نسبت به افرادی که واکسن نزده‌اند، کاهش می‌یابد.

جزئیات وضعیت واکسیناسیون در تهران

رئیس ستاد مقابله با کرونای استان تهران با بیان اینکه تا کنون بیش از یک میلیون و ۷۴۹ هزار واکسن در استان تهران تزریق شده است که ۵۶۹ هزار واکسن، دوز دوم بوده است، گفت: البته اگرچه ۷۰۹ هزار فرد بالای ۶۵ سال در تهران وجود دارد، اما ۴۰ درصد کادر بهداشت و درمان کشور، تعداد زیادی از بیماران خاص و سایر گروه‌های پرخطر نیز در تهران واکسینه شده‌اند.

دکتر زالی افزود: برای دوز اول و دوم واکسیناسیون افراد بالای ۶۰ سال در تهران منابع کافی لجستیک شده است.

وی بهترین راه حل برای کاهش ازدحام مردم برای واکسیناسیون را مکانیسم نوبت‌دهی عنوان کرد.

دکتر زالی همچنین تاکید کرد که مراکز واکسیناسیون خودرویی برای افرادی که توان مراجعه سرپایی به مراکز واکسیناسیون را ندارد، طراحی شده است.

وی با بیان اینکه تا قبل از شیوع کرونا تعداد پرونده‌های الکترونیکی سلامت شهروندان تهرانی کمتر از ۱۰ درصد بوده است، از روند صعودی این پرونده‌ها خبر داد و گفت: اگر تعداد این پرونده‌ها کامل‌تر بود، مکانیسم نوبت‌دهی بسیار ساده‌تر صورت می‌گرفت.

وی همچنین درباره آمار واکسیناسیون در تهران توضیح داد: در افراد بالای ۸۰ سال ۷۴ درصد، در افراد بین ۷۵ تا ۸۰ سال ۷۶ درصد، در افراد بین ۷۰ تا ۷۵ درصد نیز حدود ۷۸ درصد واکسینه شده‌اند.

دکتر زالی تعداد واکسن‌های سینوفارمِ تزریق‌شده در استان تهران را ۶۶ درصد، آسترازانکا را ۲۲ درصد و ۱۲ درصد بقیه را برکت و اسپوتنیک‌وی عنوان کرد و گفت: این نسبت ممکن است در روزهای آتی تغییر یابد اما تدارکات برای دوز دوم واکسن‌ها متناسب با همین مقادیر است.

وی با بیان اینکه در خیز پنجم کرونا فشار فراوانی بر دوش بیمارستان‌ها و نیروهای انسانی حوزه بهداشت و درمان است، خواستار تزریق منابع و اعتبارات مادی به بیمارستان‌ها و نیروهای انسانی شد.

وی در پایان صحبتش درخشش ملی‌پوشان در روز دوم برگزاری مسابقات المپیک را هم تبریک گفت و برای تداوم این موفقیت‌ها ابراز امیدواری کرد.

جدیدترین و لوکس ترین طراحی داخلی منزل

 طراحی داخلی منزل چیست؟ اغلب مردم از تفاوت‌های مهم و جزئی دکوراسیون داخلی و طراحی داخلی منزل آگاهی ندارند و این دو شغل را یکسان در نظر می‌گیرند. در ابتدا به بررسی تفاوت‌های دکوراسیون و طراحی داخلی می‌پردازیم تا با شناخت کافی و نسبت به نیاز خود به سراغ دکوراتورها و یا طراحان داخلی بروید و سپس جدیدترین و لوکس ترین طراحی‌های داخلی منازل را به شما معرفی می‌کنیم.

دکوراسیون داخلی (interior decoration)  چیست؟

دکوراسیون داخلی به معنای هماهنگ سازی از پیش طراحی شده برای به جلوه درآوردن رنگ‌ها، مبلمان، اثاثیه و... در یک اتاق یا ساختمان به صورت هنرمندانه است. در واقع دکوراسیون داخلی به علم و هنر مربوط است و به ایجاد یک فضا که از نظر زیبایی خوشایند و به لحاظ کاربری مفید باشد کمک می‌کند.

دکوراتورها در ساخت و ساز ساختمان‌ها دخیل نیستند؛ رابطه‌ای با معماران و پیمانکاران ندارند و فعالیت آن‌ها زمانی آغاز می‌شود که فعالیت‌های ساختمانی به پایان رسیده باشد و بیشتر با سازندگان مبلمان، مجسمه سازان و متخصصین صنایع دیگر در ارتباط هستند. طراحی داخلی منزل در مواردی که در ادامه گفته می‌شود توسط دکوراتورها انجام می‌گیرد.

دکوراتورها با دوره‌ها و آموزش‌هایی که در زمینه‌ی سبک ساختمان‌ها، سبک مبلمان، طراحی اتاق و... می‌بینند می‌توانند مراجعین را در انتخاب تم مناسب برای فضای مورد نظر و همچنین در انتخاب و خرید وسایلی همچون مبلمان، پرده، کاغذدیواری، اکسسوری و... راهنمایی کنند که این کار به دور از قواعد مهندسی و طراحی معماری است.

طراحی داخلی (interior design) چیست؟

طراحی داخلی یکی از شاخه‌های طراحی معماری است و اصولا طراح داخلی سر پروژه‌ی ساخت یا بازسازی ساختمان حاضر می‌شود و تسلط کامل بر پروسه‌ی طراحی معماری دارد. طراحی داخلی به تحصیلات آکادمیک و فعالیت‌های عملی نیاز دارد و دروسی را درباره‌ی رنگ و پارچه، طراحی به کمک کامپیوتر (CAD)، نقاشی، برنامه ریزی فضا، طراحی مبلمان، معماری و... می‌گذرانند. طراحی داخلی منزل در این زمینه بخشی از کار می‌باشد.

در شکل استاندارد یک پروسه‌ی مهندسی، از ابتدای پروژه، طراح داخلی و معمار تا پایان پروژه با یکدیگر در ارتباط‌اند. از دیگر وظایف یک طراح داخلی می‌توان به تایید متریال مورد استفاده اشاره کرد که آیا متریال مورد نظر برای عایق بندی صدا، گرما و... مناسب است یا خیر.

با توجه به نکات گفته شده، هنگامی که به تغییرات ساختاری مانند برداشتن یا گذاشتن، نصب پارتیشن، افزودن در و پنجره و ... در خانه یا محل کار خود نیاز دارید بهتر است به سراغ طراحان داخلی بروید و هنگامی که فقط قصد تغییر در چیدمان خانه یا انتخاب وسایل سازگار و مناسب با محیط مورد نظرتان را دارید به سراغ یک دکوراتور حرفه‌ای بروید.

همچنین به این نکته نیز توجه داشته باشید که یک طراح داخلی منزل می‌تواند کار دکوراتور نیز انجام دهد اما عکس آن صادق نیست؛ زیرا همانطور که گفته شد طراحی داخلی نیازمند آموزش‌های تخصصی است.

طراحی داخلی مدرن (modern interior design)

طراحی مدرن تجسم‌ها و تعریف‌های متفاوتی را در بر می‌گیرد؛ به همین دلیل تعریف قطعی ندارد؛ اما میتوان گفت طراحی داخلی مدرن به انعکاس حرکت هنر مدرن در فضای داخلی خانه اشاره دارد و چندین ویژگی اصلی طراحی به طور همزمان در طول طراحی مدرن دیده می‌شود. می‌توان گفت مدرنیسم طرد شکوفایی سبک‌هایی از طراحی مانند گوتیک، رنسانس و ویکتوریا بود.

طراحی داخلی منزل در سبک مدرن تضادی از طراحی‌هایی بود که در آن‌ها از بافت‌های سنگین، کنده‌کاری‌ها و رنگ‌های چوبی در خانه استفاده میشد؛ زیرا بیشتر اجزای طراحی مدرن، از مبلمان و وسایل گرفته تا شکل و شمایل اتاق‌ها، شامل خطوط تمیز و مستقیم، کاشی‌های بزرگ با لبه‌های اصلاح شده، قفسه‌های تعبیه شده درون دیوار، عدم قالب گیری برای اصلاح پنجره‌ها، دیوارها، درها، استفاده از رنگ‌های خنثی به جای رنگ‌های جیغ، استفاده از اشکال هندسی با زوایایی منحنی شکل، نقاشی‌های ساده و آینه‌های اغلب بدون فریم و... می‌باشد.

همچنین مینیمالیسم نقشی جدایی ناپذیر در طراحی مدرن و معاصر دارد. اصول مینیمالیسم به این معناست که هیچ جزئیات اضافه‌ای مانند ستون، تزیینات کابینت، استفاده‌ي‌‌ بیش از حد از رنگ یا استفاده‌ی بیش از حد از منسوجات قابل توجیه نیست.

و در نهایت می‌توان گفت امروزه محبوبیت طراحی داخلی مدرن، به دلیل سادگی، زیبایی، راحتی و چشم‌نواز بودنش است و طرفداران زیادی دارد.

طراحی داخلی کلاسیک (classic interior design)

می‌توان گفت سبک کلاسیک در طراحی داخلی منزل از مد خارج نشده و هیچگاه قدیمی نمی‌شود. بلکه همواره لوکس به نظر می‌رسد و اغلب فضای مجلل و سلطنتی را ایجاد می‌کند. به همین دلیل کسانی که معماری و طراحی کلاسیک را انتخاب می‌کنند اغلب ثروتمندان و افرادی هستند که به سنت و فرهنگ گذشته بیشتر از مدرنیسم اهمیت می‌دهند و به اصالت خود پایبند هستند.

از ویژگی‌های سبک کلاسیک می‌توان به نظم، تعادل، ظرافت، تقارن، تجمل گرایی، استفاده از رنگ و متریال طبیعی، ارتفاع زیاد سقف، ستون‌های بلند، پرده‌های سرتاسری و مجلل، مجسمه‌های برنزی، پتینه کاری و گچ‌بری سقف یا دیوارها و... اشاره کرد. همچنین در این سبک از رنگ‌های ملایم و گرم مثل طلایی، بژ، خاکستری، کرم، قرمز، زرد، صورتی مات و... استفاده می‌شود.

در دکوراسیون و طراحی داخلی منزل به سبک کلاسیک، از مبلمان چوبی و طرحدار، مصالح طبیعی مانند سنگ، مرمر، چوب و همچنین پارچه‌هایی از جنس پنبه، کتان، مخمل و ابریشم استفاده می‌شود.

طراحی داخلی منزل کوچک

امروزه خانه‌های بزرگ و ویلایی جای خود را به آپارتمان‌های کوچک داده‌اند و چگونگی استفاده از این فضا به بهترین نحو برای چیدمان وسایل به دغدغه‌های اغلب مردم اضافه شده است. این تفکر نادرست وجود دارد که اگر منزل ما فضای کوچکی داشته باشد نمیتوان چیدمان خوبی انجام داد و دلگیر و شلوغ به نظر می‌رسد، اما اینطور نیست. میتوان با یک طراحی مناسب و نهایت استفاده از فضا، خانه‌ای لوکس و دلباز داشت و چیدمان دکوراسیون را به بهترین شکل انجام داد.

پیش از این به بررسی دکوراسیون و طراحی داخلی منزل در دو سبک مدرن و کلاسیک پرداختیم. اگر مایلید دکوراسیون منزل خود را به کلی تغییر دهید و نمی‌دانید کدام سبک را انتخاب کنید باید گفت برای منازل کوچک و آپارتمانی و متراژهای زیر ۱۰۰ متر، سبک مدرن بهترین انتخاب برای شماست. زیرا وسایل مورد استفاده در سبک کلاسیک معمولا بزرگ، سنگین و جاگیر هستند  و با قرارگیری در خانه‌های کوچک سبب بی نظمی و شلوغی می‌شوند.

آشپزخانه یکی از مهم‌ترین قسمت‌های منزل شماست. پس اگر قصد بازسازی و طراحی داخلی منزل خود را دارید باید توجه کنید که هنگام بازسازی آشپزخانه، تعداد کابینت‌ها را به گونه‌ای کاربردی افزایش دهید و بهتر است از رنگ‌های روشن، سرد در نورپردازی و رنگ کابینت‌‌ها استفاده کنید. زیرا رنگ‌های تیره بیشتر باعث می‌شود فضای شما کوچک به نظر برسد و برای خانه‌هایی که متراژ پایینی دارند مناسب نخواهد بود.

 هنگام طراحی اتاق پذیرایی و نشیمن و یا حتی آشپزخانه و اتاق خواب می‌توانید روی دیوارها قفسه، شلف و باکس نصب کنید و وسایل ضروری خود را در آنها قرار دهید. همچنین در طراحی این فضا بهتر است از ترکیب دو یا سه رنگ استفاده کنید و رنگ‌های روشن مثل سفید، کرم و... را انتخاب کنید تا فضای شما بزرگتر به نظر برسد.

 

بهترین شرکت طراحی و بازسازی ساختمان چه ویژگی‌هایی دارد؟

یک شرکت طراحی و بازسازی ساختمان برای اینکه یک طراحی داخلی منزل عالی و دکوراسیونی بی نقص داشته باشد نکاتی که در ادامه آورده‌ایم را رعایت می‌کند:  

برنامه ریزی در طراحی و دکوراسیون داخلی

برنامه ریزی مهم‌ترین بخش برای شروع هر کاریست. برنامه ریزی در طراحی و دکوراسیون داخلی یعنی نیاز مشتری را بسنجید، برای آن هدف‌گذاری کنید و پس از بررسی شرایط مالی شروع به کار کنید. همچنین بدست آوردن اطلاعات در خصوص فهمیدن سلیقه‌ی مشتری در زمینه‌ی انتخاب متریال، اثاثیه و ... را می‌توان در این برنامه‌ریزی جای داد.

در نظر گرفتن خواسته‌ی مشتری

طراحان داخلی و دکوراتورها باید در وهله‌ی اول به شرایط مالی مشتری، فضای مورد نظر، سبک زندگی و زمان بندی مد نظر مشتری توجه کنند تا خروجی کار، مطلوب هر دو طرف باشد. طراحی داخلی منزل بایستی تماما طبق نظر مشتری در سایه نظریات کارشناسی مهندسین و شرکت پیمانکار انجام شود.

تعیین سبک دکوراسیون

سبک، تعیین کننده‌ی ماهیت اصلی دکوراسیون است و تنوع زیادی دارد. مدرن، مینیمال، صنعتی، اسکاندیناوی، فرانسوی، هالیوودی، شرقی، همپتون و ... از جمله سبک‌های دکوراسیون است که باید همان ابتدا، متناسب با فضا و سلیقه‌ی مشتری تعیین گردد.

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر فضا و روحیه‌ و نشاط افراد است. نورپردازی باعث کوچک به نظر رسیدن فضا یا بزرگ به نظر رسیدن آن می‌شود. پس باید توجه کرد که در فضاهای بزرگ از نورهای متمرکز استفاده کنید و در فضاهای کوچک با توزیع یکنواخت نور از دلگیر شدن و کوچک به نظر رسیدن فضا جلوگیری کنید.

کیفیت مواد اولیه

طراح داخلی باید به متریال و مصالح ساختمانی هنگام ساخت یا بازسازی منازل و یا حتی هنگام انتخاب وسایل مورد نظر، توجه کند تا از کیفیت مقبولی برخوردار باشند. طراحی داخلی منزل با استفاده از متریال مناسب منجر به رضایت مشتری می‌شود؛ چرا که بودجه مشتری همیشه اولویت بر همه چیز دارد.

تاثیر رنگ‌ها در دکوراسیون داخلی

انتخاب رنگ‌ها نباید تنها بر اساس سلیقه و علاقه دکوراتور و طراح انتخاب شوند. بلکه باید با روانشناسی رنگ‌ها آشنا باشند و متناسب با روحیه‌ی افراد رنگ اتاق‌ها را تعیین کند.

توجه به اصول دکوراسیون

اصول طراحی دکوراسیون شامل تناسب بین اجزا، تعادل، الگو، تاکید و هارمونی می‌باشد. برای اینکه در پایان، خروجی کار رضایت‌بخش باشد؛ باید به این اصول توجه کرد. در نظر داشته باشید که به کارگیری این اصول برای هر سبک متفاوت است اما ماهیت کلی آن یکسان می‌باشد.

در این مطلب سعی بر این بود شما را با اصول طراحی داخلی منزل و دکوراسیون داخلی و تفاوت‌های آن‌ها آشنا کنیم تا برای دیزاین و دکوراسیون منازل خود از آن بهره کافی را ببرید.

 

صفحه قبل 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد