x تبلیغات
مجله پارسی

طرح جدید مجلس برای جمع کردن بساط زمین‌خواری

 اخیرا طرحی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که با تصویب آن، دهیاری موظف خواهند شد هر گونه عملیات ساختمانی با تفکیک اراضی بدون مجوز یا خلاف در محدوده و حریم روستا را به بخشداری ذیربط و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گزارش نماید. بخشداری موظف است ضمن تشکیل پرونده تخلف، مراتب را جهت رسیدگی به کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها ارجاع و هم زمان دستور توقف عملیات اجرایی را به مالک ابلاغ کند.

همچنین به منظور پیش‌گیری از تخلفات ساختمانی و برخورد قانونی با متخلفین در حوزه ساخت و سازهای روستایی، مالک اراضی و املاک داخل محدوده و حریم روستاها باید قبل از شروع ساختمان، از دهیاری محل پروانه اخذ نموده و پس از اتمام عملیات، درخواست صدور پایان کار کنند و در تمام مدت احداث بنا، پروانه صادره را برای ارائه به مأموران در محل نگهداری کنند.

متن کامل طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین‌خواری به شرح زیر است:

یک فوریتی

طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین‌خواری

مقدمه (دلایل توجیهی):

با بررسی وضعیت ساخت و سازها در مناطق روستایی کشور به خصوص طی سالیان اخیر، مشاهده می‌گردد علیرغم تصویب و ابلاغ قوانینی نظیر قانون اصلاح موادی از قانون شوراها - مصوب ۱۳۸۶ – یا قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا، در عمل فاصله قابل ملاحظه با اهداف مورد نظر و شرایط مطلوب در زمینه ساماندهی ساخت و سازها و بالطبع توسعه کالبدی مرتبط با آن وجود دارد. گرچه این مقوله در شهرها نیز کم و بیش مشاهد می‌شود، لیکن بنا بر دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نسبت و آهنگ رشد تخلفات ساختمانی در روستاها و خارج از حریم شهرها، نگران کننده‌تر است؛ به ویژه آن که روستاها در ارتباط مستقیم و بیشتری با منابع طبیعی و اراضی کشاورزی بوده وعدم رعایت ضوابط و مقررات ساخت و ساز و تبدیل غیر مجاز کاربری اراضی، ضمن تخریب محیط زیست و تضییع حقوق بیت المال، می‌تواند برخی از مولفه‌های اقتصادی مقاومتی را از قبیل امنیت غذایی و تولید و اشتغال را دچار چالش‌های جدی نماید. در این ارتباط، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، ریاست محترم جمهوری و سایر مسئولین نظام به خصوص طی دهه اخیر، کراراً، نسبت به ضرورت حراست از منابع طبیعی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز، تأکید داشته‌اند، لیکن به دلایل مختلف بویژه وجود خلاء‌های قانونی و فقدان ساز و کار اجرایی لازم نتایج حاصل، چندان قابل توجه نبوده است.

در حال حاضر، صرف نظر از کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها عملا در بسیاری از استان‌ها، دارای فعالیت منظم و موثری نمی‌باشد، در عمل، قریب به اتفاق آراء صادره این کمیسیون‌ها، فاقد جنبه پیشگیری از بروز تخلف و اصلاح رویه‌های حاکم بوده و غالبا منجر به اخذ جریمه عمدتا اندک و تثبیت تخلفات ساختمانی به وقوع پیوسته می‌گردند.

لذا از آنجا که با ادامه روند کنونی، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای ساماندهی ساخت و سازهای روستایی و به تبع آن حفظ منابع طبیعی و هدایت توسعه کالبدی روستاها متصور شد، ضروری است با تدوین متون تقنینی مورد نیاز و با قید فوریت، نسبت به تصمیم‌گیری مناسب و کارا در این خصوص اقدام و بر اجرای دقیق آن نظارت لازم معمول گردد. از این رو پیشنهاد حاضر با عنوان طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده و حریم روستاها و مقابله با زمین‌خواری با قید دو فوریت برای طی مراحل تصویب تقدیم می‌گردد:

عنوان طرح:

طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین خواری

ماده ۱: به منظور پیش‌گیری از تخلفات ساختمانی و برخورد قانونی با متخلفین در حوزه ساخت و سازهای روستایی، مالک اراضی و املاک داخل محدوده و حریم روستاها باید قبل از شروع ساختمان، از دهیاری محل پروانه اخذ نموده و پس از اتمام عملیات، درخواست صدور پایان کار نمایند و در تمام مدت احداث بنا، پروانه صادره را برای ارائه به مأموران در محل نگهداری نمایند.

تبصره: منظور از محدوده روستا، محدوده مندرج در ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها - مصوب ۱۳۸۵ - است. حریم روستا شامل محدوده بلافصل تا شعاع ۵۰۰ متری روستا است. در صورتی که در طرح هادی مصوب روستا، حریم تعیین شده باشد، حریم مصوب طرح هادی روستا در این قانون ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۲: در اجرای بند ۱۱ ماده ۷۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران - مصوب ۱۳۷۵ - و اصلاحات بعدی آن، دهیاری‌ها موظفند مطابق فرم‌ها و گردش کار ابلاغی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اقدام به تشکیل پرونده برای متقاضیان نموده و پس از اخذ ضوابط فنی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نسبت به صدور پروانه ساختمان و پایان کار اقدام نمایند.

ماده ۳: دهیاری موظف است هر گونه عملیات ساختمانی با تفکیک اراضی بدون مجوز یا خلاف در محدوده و حریم روستا را به بخشداری ذیربط و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گزارش نماید. بخشداری موظف است ضمن تشکیل پرونده تخلف، مراتب را جهت رسیدگی به کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها ارجاع و هم زمان دستور توقف عملیات اجرایی را به مالک ابلاغ نماید.

ماده ۴: از تاریخ تصویب این قانون، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان عضو کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها تعیین می‌گردند.

ماده ۵: از تاریخ تصویب این قانون، کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها با عنوان کمیسیون بدوی با عضویت مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، مدیر راه و شهرسازی شهرستان، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان و یک نفر قاضی با معرفی دادگستری استان و با ریاست فرماندار تشکیل می‌گردد. کمیسیون موظف است ضمن رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ارجاعی از سوی بخشداری و سایر دستگاه‌های ذیربط، در مواردی که عملیات ساختمانی بدون اخذ پروانه ساختمان اجرا شده باشد، صرفا نسبت به صدور رأی تخریب و قلع بنا اقدام نماید. در مواردی که عملیات ساختمانی بر خلاف مفاد پروانه صادره اجرا شده باشد، کمیسیون در صورت رعایت اصول بهداشتی، شهرسازی و استحکام بنا، مجاز به صدور رأی جریمه به مأخذ حداقل پنجاه (۵۰) و حداکثر یکصد و بیست (۱۲۰) درصد قیمت روز اعیانی برای قسمت مورد تخلف می‌باشد. کلیه ضابطین قضایی موظفند با اعلام فرمانداری یا بخشداری مربوط، نسبت به پیگیری اجرای احکام قطعی قلع بنا با اولویت اقدام نمایند.

ماده ۶: در صورت اعتراض مالک یا وکیل قانونی ایشان به رأی صادره از سوی کمیسیون بدوی، پرونده به کمیسیون استانی موضوع ماده ۴ این قانون به عنوان کمیسیون تجدید نظر ارجاع می‌گردد. رأی این کمیسیون قطعی و لازم الاجرا بوده و در هیچ یک از مراجع قضایی قابل اعتراض نمی‌باشد.

ماده ۷: به منظور ساماندهی ساخت و سازهای واقع در حریم روستاها که قبل از ابلاغ این قانون احداث گردیده‌اند، کمیته صیانت از اراضی و عرصه‌های عمومی به ریاست دادستان استان و عضویت رئیس سازمان بازرسی استان (دبیر جلسات)، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، مدیر کل محیط زیست استان، مدیر کل اطلاعات استان و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل می‌گردد. کمیته مذکور حسب شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر منطقه، تصمیمات لازم را جهت الحاق تمام یا قسمتی از ساخت و سازها به داخل محدوده طرح هادی روستا و یا ارجاع پرونده‌های تخلف به کمیسیون بدوی اتخاذ می‌نماید.

تبصره: تعیین تکلیف نهایی ساخت و سازهای موضوع این ماده، منوط به تأدیه حقوقی دولتی و ارایه مفاصا حساب از طرف دستگاه‌های ذیربط است.

ماده ۸: طرح‌های هادی روستایی و اصلاحات بعدی آن از تاریخ تصویب این قانون در کمیسیونی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با عضویت مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان دبیر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر کل راه و شهرسازی استان، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، فرماندار شهرستان مربوطه، و مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و با حضور دهیار روستا و رئیس شورای اسلامی بخش (بدون حق رأی) به تصویب می‌رسد. کمیته کارشناسی طرح‌های هادی روستایی استان که با مسئولیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و عضویت نمایندگان دستگاه‌های مذکور تشکیل می‌گردد، وظیفه بررسی و تأیید کارشناسی طرح‌های مذکور را بر عهده دارد.

تبصره: گردش کار بررسی و تصویب طرح‌های هادی روستایی به پیشنهاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف ۲ ماده پس از ابلاغ این قانون ابلاغ می‌گردد.

ماده ۹: در صورت احراز تخلف یا قصور کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای محلی در پیشگیری از تعرض به عرصه‌های منابع ملی و انفال و یاعدم گزارش و برخورد به موقع با تخلفات ساختمانی، متخلف یا متخلفین در مرتبه نخست به مجازات درجه ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.

ماده ۱۰: کلیه جرایمی که در اجرای این قانون وصول می‌شود، به حساب متمرکزی نزد خزانه استان واریز و هر ماه بیست (۲۰) درصد از مجموع وجوه واصله جهت انجام اقدامات مربوط به پیش‌گیری از تخلفات ساختمانی و هزینه‌های اجرای عملیات قلع بناهای غیر مجاز بین دهیاری‌های استان توزیع و مابقی جهت بازنگری و تهیه طرح‌های هادی و محدوده‌های روستایی و اجرایی پروژه‌های بهسازی و عمران روستایی و پرداخت حق الزحمه اعضای کمیسیون‌ها و کمیته‌های موضوع این قانون، به حساب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان واریز می‌گردد.

ماده ۱۱: کلیه اراضی موضوع این قانون در ارتباط با موضوع ساخت و ساز، صرفا تابع ترتیبات مشخص شده در این قانون بوده و سایر قوانین از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها - مصوب ۱۳۷۴ - و اصلاحات بعدی آن و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب ۱۳۸۹- در خصوص اراضی ذکر شده در این قانون نافذ و موثر نمی‌باشند.

ماده ۱۲: رسیدگی به سایر تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها و روستاها، بر اساس ساز و کار مشخص شده در این قانون به انجام خواهد رسید.

ماده ۱۳: آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف ۳ ماه پس از تصویب، توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و به تصویب به هیأت وزیران خواهد رسید.

آشنایی با خدمات لینک سازی تسمینو

دسته اول کسانی هستند که وبسایتی برای نمایش تبلیغات بک لینک دارند و در تسمینو ثبت نام می نمایند تا به راحتی در دسترس خریداران بک لینک قرار گیرند و بتوانند مشتری های بیشتری جذب کنند. سایتهای اینترنتی را میتوان براساس موضوع، گستردگی محتوا، ماهیت صفحات و از همه مهمتر لینکهای دریافتی و ارجاعی؛ به چهار دسته اصلی با گروه خونی O، A، B و AB تقسیمبندی کرد. 1. تمامی بک لینک هایی که از خرید رپورتاژ دانشگاهی edu دریافت خواهید کرد به صورت بک لینک فالو (follow) می باشد. 3. رمان بندی تخصصی برای انتشار رپورتاژ ها در زمان های کوتاه و بلند. سپس کافیست لینک پکیج خودتان را به فروشگاه ها، شرکت ها و کمپانی ها ارسال کنید و پکیج خود را هرجا که توانستید تبلیغ کنید. اما متخصصان سئو نیز سریعاً به دنبال راه حلی شدن تا بتوانند با رعایت تمام نکات الگوریتم ها وب سایت های خود را همانند قبل خیلی سریعتر به صفحه اول برسانند . اگر به عنوان یک برند فعالیت میکنید بایستی یک فیس بوک با نام برند داشته باشید که دنبال کننده های بسیاری داشته باشد ، به طور مثال اگر وب سایت شما ترافیک زیادی دارد و روزانه ده ها بار یا صدها بار نام برند شما جستجو میشود عادی خواهد بود که شما یک فیس بوک با دنبال کنندگان و لایک های بسیار داشته باشید.

البته توجه داشته باشید که لینکدین شما بایستی فعال باشد و فقط بودن آن کفایت نخواهد کرد. شما می توانید ده ها و صدها مشتری داشته باشید و بدون هیچ هزینه ای و تنها با دعوت کردن دیگران به صفحه پکیج خود، به درآمد مناسب برسید. سپس در صفحه ای که برای شما باز می شود، گزینه “ثبت نام” را انتخاب کنید. در بعضی از حوزه ها رقبای شما ممکن است چنین کاری را انجام بدهند و باز هم توصیه می کنم از روش های کم ریسک تر برای لینک سازی خارجی استفاده کنید. حال فرمی برای شما باز می شود. با استفاده از این نوع از انکرتکستها، دیگر گوگل احساس نمیکند شما در حال لینکسازی هستید چون اگر افراد بخواهند در سایت خود لینکی برای معرفی شما داشته باشند، معمولاً انکرتکست آن نام تجاری و برند شما خواهد بود؛ پس سعی کنید با لینک دادن بیشتر با متن نام برند خود، برای کسبوکارتان اعتبار و اعتماد بسازید. شرکت داده آسان ایرانیان (ایزی وب) فعالیت خود را از فروردین سال ١٣٩٣ با هدف طراحی و تولید نرمافزارهای تحت وب و ارائه راهکارهای کارآمد در این حوزه آغاز نموده است. پیش از آنکه بخواهیم تکنیکهای لینکسازی داخلی و خارجی را بر روی سایت خود اجرا کنیم باید با مفاهیم این حوزه آشنا شده و شناخت عمیقتری نسبت به کاربرد هرکدام داشته باشیم. 

شناخت این مدل دستهبندی و استفاده از آن کاربردیترین معیار ما برای انتخاب استراتژی و ایجاد ارتباط میان سایت خود و سایر صفحات وب است. لذا درج یک خبر در چنین سایتهایی در رابطه با خدمات ما باعث می شود که در یک زمان کوتاه تعداد بسیار زیادی از مخاطب ها با نوع فعالیت ما و محصول یا خدمت جدید ما آشنا شوند. گوگل بسیار حساس است به طوری که اگر رپورتاژ آگهی هایی را با یک متن از سایت های مختلف خریداری نمایید تمامی آن ها را یکی تلقی می کند و برای سایت شما چندان بازدهی مناسبی نخواهد داشت، بنابراین نیاز است که برای هر رپورتاژ متن یونیک و سئو شده انتخاب نمایید. این، همان جایی است که نقش متن مطبوعاتی یا رپورتاژ خبری یا همان رپورتاژ آگهی پررنگ میشود. انتشار رپورتاژ آگهی در سایت های معتبر به دلیل سرعت ایندکس بالا و همچنین رشد سریع در نتایج موتور های جست و جو از سمتی و از سویی به دلیل ماهیت گزارشی بودن و خبری بود ان معمولا باعث برقراری ارتباط بین مخاطب و متن شده و حس اعتماد را به خواننده به خوبی منتقل میکند.

تفاوت بک لینک و رپورتاژ آگهی چیست ؟ ۲- ایجاد تاپیک در انجمن های تخصصی و تبلیغ پکیج بک لینک. شما می توانید با عضویت در سیستم بکوریتی، به شکل یک مدیرکل، پکیج بک لینک سفارشی بسازید و اقدام به کسب درآمد نمایید. سیستم بکوریتی سهم شما و نمایش دهنده را آنی و اتوماتیک، محاسبه خواهد کرد. اما خرید بک لینک از آنجایی اهمیت پیدا کرد که بروی رتبه وب سایت ها در جستجوی گوگل تاثیرگذار شد و سئو کار ها برای سئو و بهبود رتبه وب سایت در گوگل از بک لینک استفاده کردند. در این کارگاه ابتدا با مفاهیم مهمی شامل الگوریتم پنگوئن، Anchor Text، لینک نوفالو، اعتبار دامنه، صفحه لندینگ، محل قرارگیری لینک و عصاره لینک (Link Juice) آشنا شده و با بررسی خط قرمزهای گوگل در لینکسازی خارجی، عوامل تاثیرگذار بر تدوین استراتژی لینک سازی را مشخص میکنیم. با استراتژی صحیح، در لینک سازی داخلی و خارجی، یک سر و گردن بالاتر از رقبای خود باشیم.

خرید از تسمینو:

https://www.tesmino.com/

تعطیلات ۶ روزه تهران در کنترل اپیدمی موثر نبود

 دکتر علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونای استان تهران بر ضرورت تغییر شیوه مدیریت بیماری کرونا و آسیب‌شناسی اقدامات صورت‌گرفته در ماه‌های اخیر تاکید کرد و گفت: در حوزه اقتصاد باید برای معیشت مردم اقدامات موثر انجام شود.

وی درباره وضعیت کرونای استان تهران در خیز پنجم توضیح داد: در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۱۴۰۰ بیمار جدید در بیمارستان‌های تهران بستری شدند که حدود ۱۷۷ نفر از آنان در بخش مراقبت‌های ویژه به سر می‌برند.

زالی با بیان اینکه مجموع بیماران کرونایی سرپایی و بستری در ۲۴ ساعت گذشته به ۱۶ هزار نفر می‌رسد، گفت: اگر تعداد مراجعان سرپایی به کمتر از ۱۰ هزار نفر در روز نرسد، نباید در انتظار تنزل تعداد بیماران بستری باشیم.

رئیس ستاد مقابله با کرونای استان تهران شمار بیمارستان‌هایی که در تهران به ارائه خدمات درمانی به بیماران کرونایی مشغولند را ۱۱۸ بیمارستان و تعداد مراکز بهداشتی را ۵۵۱ مرکز اعلام کرد.

وی با بیان اینکه امروز بین ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ بیمار با مکانیسم بستری موقت درمان شده‌اند، از برنامه‌ریزی برای افزایش مراکز بستری موقت بیماران کرونایی با همکاری سه دانشگاه علوم پزشکی استان تهران در روزهای آتی خبر داد.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌های تهران را هم‌اکنون ۸۷۹۷ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۲۱۴۵ بیمار در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

دکتر زالی با بیان اینکه هنوز به نوک قله خیز پنجم کرونا نرسیده‌ایم، پیش‌بینی کرد تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌ها در روزهای آتی به ۹هزار نفر نیز برسد.

بستری موقت؛ راهکاری برای جلوگیری از بحرانی شدن وضعیت بیمارستان‌ها

وی درمان بیماران کرونایی از طریق بستری موقت را که حدود هشت ساعت زمان می‌برد، راهکار موثری برای جلوگیری از به چالش کشیده شدن وضعیت بیمارستان‌ها عنوان کرد.

دکتر زالی مدیریت خیز پنجم کرونا را مستلزم همراهی و همکاری مردم شریف تهران دانست و گفت: امروز میزان مرگ و میرهای ناشی از کرونا در تهران ۹۸ نفر بوده است.

انتقاد از عدم اجرای صحیح و کامل لاک‌داون تهران

رئیس ستاد مقابله با کرونای استان تهران با انتقاد از عدم اجرای صحیح و کامل لاک‌داون (قرنطینه) شهر تهران اظهار کرد: لاک داون شهر یا نباید صورت گیرد یا اینکه در صورت تصمیم به تعطیلی باید تمام ملاحظات برای اجرای کامل آن انجام شود.

وی ادامه داد: تعطیلی تهران در حالی سپری شد که بسیاری از پاساژها، مراکز خرید و رستوران ها فعال بودند و بسیاری از سفرها نیز صورت گرفت.

دکتر زالی با بیان اینکه تعطیلی شهر به عنوان یک استراتژی باید حداقل بین ۱۰ تا ۱۴ روز باشد، افزود: در غیر این صورت تعطیلی در کنترل اپیدمی موثر نخواهد بود.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران بر ضرورت تغییر شیوه مدیریت بیماری کرونا و آسیب‌شناسی اقدامات صورت گرفته در ماه‌های اخیر تاکید کرد و گفت: در حوزه اقتصاد باید برای معیشت مردم اقدامات موثر انجام شود.

وی با تاکید بر لزوم حمایت از اقشار فرودست و آسیب‌پذیر یادآور شد: هم اکنون حدود ۱۵ و نیم میلیون نفر از نیروهای شاغل در کشور در کارگاه‌های یک تا چهار نفره کار می‌کنند که بسیار آسیب‌پذیرند و باید اقدامات حمایتی برای آنها در نظر گرفته شود.

دکتر زالی با اشاره بر مشکلات اقتصادی دولت از جمله تحریم‌ها، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای توزیع بسته‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر با هدف مقابله با بیماری کرونا تاکید کرد.

وی با بیان اینکه برخی از کشورها از جمله سنگاپور حدود ۱۳ درصد از درآمد ناخالص ملی خود را صرف بسته‌های محرک اقتصادی کرده است، گفت: این درحالی است که این رقم در کشور ما حدود نیم درصد درآمد ناخالص ملی است.

دکتر زالی با بیان اینکه بدون حل مشکلات معیشتی مردم لاک داون اجباری اقدام موثری برای کنترل کرونا نخواهد بود، تصریح کرد: کسبه برای همکاری با مشکلاتی همچون هزینه‌های بیمه، عوارض، مالیات،اجاره و کاهش درآمد روبه‌رو هستند.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران بر ضرورت تغییر راهبرد تاکید کرد و گفت: برای لاک داون کردن شهر باید ملاحظات اقتصادی و اجتماعی را مدنظر قرار دهیم.

وی با بیان اینکه در دوران کرونا سرمایه اجتماعی حاکمیت کاهش یافته است، گفت: حاکمیت باید هرکاری را برای کنترل کرونا انجام دهد و مردم نیز باید به برنامه‌های حکمرانی اعتماد کنند، این موضوع همچون یک اتوبان دوطرفه است.

دکتر زالی همچنین با بیان اینکه مشکلات اجتماعی مردم باید به مسئله اجتماعی تبدیل شوند، گفت: از ابتدای شیوع کرونا توفیق نداشته‌ایم این بیماری را به یک مسئله اجتماعی تبدیل کنیم.

شکست کرونا؛ شعاری غیرعلمی است

وی ادامه داد: باید مراقبت کنیم که دچار نخوت و غرور کاذب نشویم، جمله «کرونا را شکست می‌دهیم» یک گزاره غیر علمی بود که آن را از زبان هیچ دانشمندی نمی‌شنویم.

دکتر زالی اضافه کرد: نهایتا می‌توانیم کرونا را کنترل کرده و به تقلیل برسانیم و ریشه‌کن کردن آن برای مدت‌ها نشدنی است.

وی با اشاره به اینکه بشر در قرن‌های اخیر رخداد هایی همچون طاعون، وبا، آنفلوآنزای اسپانیایی و آنفلوآنزای آسیایی را تجربه کرده است که مرگ و میر بالاتر از یک میلیون نفر داشته‌اند، گفت: از شروع قرن ۲۱ تاکنون بشر ۱۲ بیماری نوپدید را تجربه کرده است.

قرن ۲۱؛ قرن برخورد با بیماری‌های نوپدید

دکتر زالی با تاکید بر اینکه قرن ۲۱ قرن برخورد با بیماری‌های نوپدید است، تاکید کرد: اگر امروز کووید ۱۹ را به تقلیل برسانیم نیز پدیده‌های دیگری در پیش خواهد بود.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران با بیان اینکه سوش‌های جدیدی از کرونا در حال شکل‌گیری است، افزود: باید فرایندهای مختلفی را در برابر این سوش‌ها در نظر گرفت.

وی اضافه کرد: سویه دلتا، ۵۰ درصد میزان بستری‌های بیمارستانی را افزایش و اثربخشی داروهای درمانی و همچنین واکسن را کاهش می‌دهد.

دکتر زالی سویه لاندا را واکسن‌گریزترین سویه کرونا تا کنون عنوان کرد و ادامه داد: همچنین سویه دلتا پلاس از سویه دلتا نیز واکسن‌گریزتر است.

وی کاهش اثربخشی واکسن‌ها در برابر سویه‌های جدید را دور از انتظار ندانست و گفت: البته واکسن‌ها در برابر مرگ و میر و ابتلای شدید ۹۰ تا ۱۰۰ درصد اثربخشی دارند و در کشورهایی که اکثر افراد واکسینه شده‌اند بیشتر مرگ و میرها در افراد غیرواکسینه رخ می‌دهد.

دکتر زالی اثربخشی واکسن‌ها در برابر ابتلای متوسط تا شدید را نیز ۶۰ تا ۹۰ درصد عنوان کرد و گفت: اما ممکن است واکسن‌ها در برابر ابتلای خفیف و بی‌علامت اثربخشی کافی نداشته باشند به همین خاطر باید در کنار واکسیناسیون همچنان پروتکل‌های بهداشتی رعایت شود.

تسریع واکسیناسیون شانس جهش‌های ویروس را کاهش می‌دهد

وی تاکید کرد: اگر سرعت واکسیناسیون را بالا ببریم به سمت ایمنی جمعی حرکت خواهیم کرد و هرچه سرعت واکسیناسیون بالاتر باشد، شانس جهش‌های ویروس کمتر می‌شود.

دکتر زالی یادآور شد: مطالعات ما نشان می‌دهد در استان تهران شانس مرگ و میر و بستری در بخش مراقبت‌های ویژه در گروه‌های سنی بالای ۷۰ سال که واکسینه شده‌اند، پنج تا هفت برابر نسبت به افرادی که واکسن نزده‌اند، کاهش می‌یابد.

جزئیات وضعیت واکسیناسیون در تهران

رئیس ستاد مقابله با کرونای استان تهران با بیان اینکه تا کنون بیش از یک میلیون و ۷۴۹ هزار واکسن در استان تهران تزریق شده است که ۵۶۹ هزار واکسن، دوز دوم بوده است، گفت: البته اگرچه ۷۰۹ هزار فرد بالای ۶۵ سال در تهران وجود دارد، اما ۴۰ درصد کادر بهداشت و درمان کشور، تعداد زیادی از بیماران خاص و سایر گروه‌های پرخطر نیز در تهران واکسینه شده‌اند.

دکتر زالی افزود: برای دوز اول و دوم واکسیناسیون افراد بالای ۶۰ سال در تهران منابع کافی لجستیک شده است.

وی بهترین راه حل برای کاهش ازدحام مردم برای واکسیناسیون را مکانیسم نوبت‌دهی عنوان کرد.

دکتر زالی همچنین تاکید کرد که مراکز واکسیناسیون خودرویی برای افرادی که توان مراجعه سرپایی به مراکز واکسیناسیون را ندارد، طراحی شده است.

وی با بیان اینکه تا قبل از شیوع کرونا تعداد پرونده‌های الکترونیکی سلامت شهروندان تهرانی کمتر از ۱۰ درصد بوده است، از روند صعودی این پرونده‌ها خبر داد و گفت: اگر تعداد این پرونده‌ها کامل‌تر بود، مکانیسم نوبت‌دهی بسیار ساده‌تر صورت می‌گرفت.

وی همچنین درباره آمار واکسیناسیون در تهران توضیح داد: در افراد بالای ۸۰ سال ۷۴ درصد، در افراد بین ۷۵ تا ۸۰ سال ۷۶ درصد، در افراد بین ۷۰ تا ۷۵ درصد نیز حدود ۷۸ درصد واکسینه شده‌اند.

دکتر زالی تعداد واکسن‌های سینوفارمِ تزریق‌شده در استان تهران را ۶۶ درصد، آسترازانکا را ۲۲ درصد و ۱۲ درصد بقیه را برکت و اسپوتنیک‌وی عنوان کرد و گفت: این نسبت ممکن است در روزهای آتی تغییر یابد اما تدارکات برای دوز دوم واکسن‌ها متناسب با همین مقادیر است.

وی با بیان اینکه در خیز پنجم کرونا فشار فراوانی بر دوش بیمارستان‌ها و نیروهای انسانی حوزه بهداشت و درمان است، خواستار تزریق منابع و اعتبارات مادی به بیمارستان‌ها و نیروهای انسانی شد.

وی در پایان صحبتش درخشش ملی‌پوشان در روز دوم برگزاری مسابقات المپیک را هم تبریک گفت و برای تداوم این موفقیت‌ها ابراز امیدواری کرد.

جدیدترین و لوکس ترین طراحی داخلی منزل

 طراحی داخلی منزل چیست؟ اغلب مردم از تفاوت‌های مهم و جزئی دکوراسیون داخلی و طراحی داخلی منزل آگاهی ندارند و این دو شغل را یکسان در نظر می‌گیرند. در ابتدا به بررسی تفاوت‌های دکوراسیون و طراحی داخلی می‌پردازیم تا با شناخت کافی و نسبت به نیاز خود به سراغ دکوراتورها و یا طراحان داخلی بروید و سپس جدیدترین و لوکس ترین طراحی‌های داخلی منازل را به شما معرفی می‌کنیم.

دکوراسیون داخلی (interior decoration)  چیست؟

دکوراسیون داخلی به معنای هماهنگ سازی از پیش طراحی شده برای به جلوه درآوردن رنگ‌ها، مبلمان، اثاثیه و... در یک اتاق یا ساختمان به صورت هنرمندانه است. در واقع دکوراسیون داخلی به علم و هنر مربوط است و به ایجاد یک فضا که از نظر زیبایی خوشایند و به لحاظ کاربری مفید باشد کمک می‌کند.

دکوراتورها در ساخت و ساز ساختمان‌ها دخیل نیستند؛ رابطه‌ای با معماران و پیمانکاران ندارند و فعالیت آن‌ها زمانی آغاز می‌شود که فعالیت‌های ساختمانی به پایان رسیده باشد و بیشتر با سازندگان مبلمان، مجسمه سازان و متخصصین صنایع دیگر در ارتباط هستند. طراحی داخلی منزل در مواردی که در ادامه گفته می‌شود توسط دکوراتورها انجام می‌گیرد.

دکوراتورها با دوره‌ها و آموزش‌هایی که در زمینه‌ی سبک ساختمان‌ها، سبک مبلمان، طراحی اتاق و... می‌بینند می‌توانند مراجعین را در انتخاب تم مناسب برای فضای مورد نظر و همچنین در انتخاب و خرید وسایلی همچون مبلمان، پرده، کاغذدیواری، اکسسوری و... راهنمایی کنند که این کار به دور از قواعد مهندسی و طراحی معماری است.

طراحی داخلی (interior design) چیست؟

طراحی داخلی یکی از شاخه‌های طراحی معماری است و اصولا طراح داخلی سر پروژه‌ی ساخت یا بازسازی ساختمان حاضر می‌شود و تسلط کامل بر پروسه‌ی طراحی معماری دارد. طراحی داخلی به تحصیلات آکادمیک و فعالیت‌های عملی نیاز دارد و دروسی را درباره‌ی رنگ و پارچه، طراحی به کمک کامپیوتر (CAD)، نقاشی، برنامه ریزی فضا، طراحی مبلمان، معماری و... می‌گذرانند. طراحی داخلی منزل در این زمینه بخشی از کار می‌باشد.

در شکل استاندارد یک پروسه‌ی مهندسی، از ابتدای پروژه، طراح داخلی و معمار تا پایان پروژه با یکدیگر در ارتباط‌اند. از دیگر وظایف یک طراح داخلی می‌توان به تایید متریال مورد استفاده اشاره کرد که آیا متریال مورد نظر برای عایق بندی صدا، گرما و... مناسب است یا خیر.

با توجه به نکات گفته شده، هنگامی که به تغییرات ساختاری مانند برداشتن یا گذاشتن، نصب پارتیشن، افزودن در و پنجره و ... در خانه یا محل کار خود نیاز دارید بهتر است به سراغ طراحان داخلی بروید و هنگامی که فقط قصد تغییر در چیدمان خانه یا انتخاب وسایل سازگار و مناسب با محیط مورد نظرتان را دارید به سراغ یک دکوراتور حرفه‌ای بروید.

همچنین به این نکته نیز توجه داشته باشید که یک طراح داخلی منزل می‌تواند کار دکوراتور نیز انجام دهد اما عکس آن صادق نیست؛ زیرا همانطور که گفته شد طراحی داخلی نیازمند آموزش‌های تخصصی است.

طراحی داخلی مدرن (modern interior design)

طراحی مدرن تجسم‌ها و تعریف‌های متفاوتی را در بر می‌گیرد؛ به همین دلیل تعریف قطعی ندارد؛ اما میتوان گفت طراحی داخلی مدرن به انعکاس حرکت هنر مدرن در فضای داخلی خانه اشاره دارد و چندین ویژگی اصلی طراحی به طور همزمان در طول طراحی مدرن دیده می‌شود. می‌توان گفت مدرنیسم طرد شکوفایی سبک‌هایی از طراحی مانند گوتیک، رنسانس و ویکتوریا بود.

طراحی داخلی منزل در سبک مدرن تضادی از طراحی‌هایی بود که در آن‌ها از بافت‌های سنگین، کنده‌کاری‌ها و رنگ‌های چوبی در خانه استفاده میشد؛ زیرا بیشتر اجزای طراحی مدرن، از مبلمان و وسایل گرفته تا شکل و شمایل اتاق‌ها، شامل خطوط تمیز و مستقیم، کاشی‌های بزرگ با لبه‌های اصلاح شده، قفسه‌های تعبیه شده درون دیوار، عدم قالب گیری برای اصلاح پنجره‌ها، دیوارها، درها، استفاده از رنگ‌های خنثی به جای رنگ‌های جیغ، استفاده از اشکال هندسی با زوایایی منحنی شکل، نقاشی‌های ساده و آینه‌های اغلب بدون فریم و... می‌باشد.

همچنین مینیمالیسم نقشی جدایی ناپذیر در طراحی مدرن و معاصر دارد. اصول مینیمالیسم به این معناست که هیچ جزئیات اضافه‌ای مانند ستون، تزیینات کابینت، استفاده‌ي‌‌ بیش از حد از رنگ یا استفاده‌ی بیش از حد از منسوجات قابل توجیه نیست.

و در نهایت می‌توان گفت امروزه محبوبیت طراحی داخلی مدرن، به دلیل سادگی، زیبایی، راحتی و چشم‌نواز بودنش است و طرفداران زیادی دارد.

طراحی داخلی کلاسیک (classic interior design)

می‌توان گفت سبک کلاسیک در طراحی داخلی منزل از مد خارج نشده و هیچگاه قدیمی نمی‌شود. بلکه همواره لوکس به نظر می‌رسد و اغلب فضای مجلل و سلطنتی را ایجاد می‌کند. به همین دلیل کسانی که معماری و طراحی کلاسیک را انتخاب می‌کنند اغلب ثروتمندان و افرادی هستند که به سنت و فرهنگ گذشته بیشتر از مدرنیسم اهمیت می‌دهند و به اصالت خود پایبند هستند.

از ویژگی‌های سبک کلاسیک می‌توان به نظم، تعادل، ظرافت، تقارن، تجمل گرایی، استفاده از رنگ و متریال طبیعی، ارتفاع زیاد سقف، ستون‌های بلند، پرده‌های سرتاسری و مجلل، مجسمه‌های برنزی، پتینه کاری و گچ‌بری سقف یا دیوارها و... اشاره کرد. همچنین در این سبک از رنگ‌های ملایم و گرم مثل طلایی، بژ، خاکستری، کرم، قرمز، زرد، صورتی مات و... استفاده می‌شود.

در دکوراسیون و طراحی داخلی منزل به سبک کلاسیک، از مبلمان چوبی و طرحدار، مصالح طبیعی مانند سنگ، مرمر، چوب و همچنین پارچه‌هایی از جنس پنبه، کتان، مخمل و ابریشم استفاده می‌شود.

طراحی داخلی منزل کوچک

امروزه خانه‌های بزرگ و ویلایی جای خود را به آپارتمان‌های کوچک داده‌اند و چگونگی استفاده از این فضا به بهترین نحو برای چیدمان وسایل به دغدغه‌های اغلب مردم اضافه شده است. این تفکر نادرست وجود دارد که اگر منزل ما فضای کوچکی داشته باشد نمیتوان چیدمان خوبی انجام داد و دلگیر و شلوغ به نظر می‌رسد، اما اینطور نیست. میتوان با یک طراحی مناسب و نهایت استفاده از فضا، خانه‌ای لوکس و دلباز داشت و چیدمان دکوراسیون را به بهترین شکل انجام داد.

پیش از این به بررسی دکوراسیون و طراحی داخلی منزل در دو سبک مدرن و کلاسیک پرداختیم. اگر مایلید دکوراسیون منزل خود را به کلی تغییر دهید و نمی‌دانید کدام سبک را انتخاب کنید باید گفت برای منازل کوچک و آپارتمانی و متراژهای زیر ۱۰۰ متر، سبک مدرن بهترین انتخاب برای شماست. زیرا وسایل مورد استفاده در سبک کلاسیک معمولا بزرگ، سنگین و جاگیر هستند  و با قرارگیری در خانه‌های کوچک سبب بی نظمی و شلوغی می‌شوند.

آشپزخانه یکی از مهم‌ترین قسمت‌های منزل شماست. پس اگر قصد بازسازی و طراحی داخلی منزل خود را دارید باید توجه کنید که هنگام بازسازی آشپزخانه، تعداد کابینت‌ها را به گونه‌ای کاربردی افزایش دهید و بهتر است از رنگ‌های روشن، سرد در نورپردازی و رنگ کابینت‌‌ها استفاده کنید. زیرا رنگ‌های تیره بیشتر باعث می‌شود فضای شما کوچک به نظر برسد و برای خانه‌هایی که متراژ پایینی دارند مناسب نخواهد بود.

 هنگام طراحی اتاق پذیرایی و نشیمن و یا حتی آشپزخانه و اتاق خواب می‌توانید روی دیوارها قفسه، شلف و باکس نصب کنید و وسایل ضروری خود را در آنها قرار دهید. همچنین در طراحی این فضا بهتر است از ترکیب دو یا سه رنگ استفاده کنید و رنگ‌های روشن مثل سفید، کرم و... را انتخاب کنید تا فضای شما بزرگتر به نظر برسد.

 

بهترین شرکت طراحی و بازسازی ساختمان چه ویژگی‌هایی دارد؟

یک شرکت طراحی و بازسازی ساختمان برای اینکه یک طراحی داخلی منزل عالی و دکوراسیونی بی نقص داشته باشد نکاتی که در ادامه آورده‌ایم را رعایت می‌کند:  

برنامه ریزی در طراحی و دکوراسیون داخلی

برنامه ریزی مهم‌ترین بخش برای شروع هر کاریست. برنامه ریزی در طراحی و دکوراسیون داخلی یعنی نیاز مشتری را بسنجید، برای آن هدف‌گذاری کنید و پس از بررسی شرایط مالی شروع به کار کنید. همچنین بدست آوردن اطلاعات در خصوص فهمیدن سلیقه‌ی مشتری در زمینه‌ی انتخاب متریال، اثاثیه و ... را می‌توان در این برنامه‌ریزی جای داد.

در نظر گرفتن خواسته‌ی مشتری

طراحان داخلی و دکوراتورها باید در وهله‌ی اول به شرایط مالی مشتری، فضای مورد نظر، سبک زندگی و زمان بندی مد نظر مشتری توجه کنند تا خروجی کار، مطلوب هر دو طرف باشد. طراحی داخلی منزل بایستی تماما طبق نظر مشتری در سایه نظریات کارشناسی مهندسین و شرکت پیمانکار انجام شود.

تعیین سبک دکوراسیون

سبک، تعیین کننده‌ی ماهیت اصلی دکوراسیون است و تنوع زیادی دارد. مدرن، مینیمال، صنعتی، اسکاندیناوی، فرانسوی، هالیوودی، شرقی، همپتون و ... از جمله سبک‌های دکوراسیون است که باید همان ابتدا، متناسب با فضا و سلیقه‌ی مشتری تعیین گردد.

نورپردازی در دکوراسیون داخلی

نورپردازی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر فضا و روحیه‌ و نشاط افراد است. نورپردازی باعث کوچک به نظر رسیدن فضا یا بزرگ به نظر رسیدن آن می‌شود. پس باید توجه کرد که در فضاهای بزرگ از نورهای متمرکز استفاده کنید و در فضاهای کوچک با توزیع یکنواخت نور از دلگیر شدن و کوچک به نظر رسیدن فضا جلوگیری کنید.

کیفیت مواد اولیه

طراح داخلی باید به متریال و مصالح ساختمانی هنگام ساخت یا بازسازی منازل و یا حتی هنگام انتخاب وسایل مورد نظر، توجه کند تا از کیفیت مقبولی برخوردار باشند. طراحی داخلی منزل با استفاده از متریال مناسب منجر به رضایت مشتری می‌شود؛ چرا که بودجه مشتری همیشه اولویت بر همه چیز دارد.

تاثیر رنگ‌ها در دکوراسیون داخلی

انتخاب رنگ‌ها نباید تنها بر اساس سلیقه و علاقه دکوراتور و طراح انتخاب شوند. بلکه باید با روانشناسی رنگ‌ها آشنا باشند و متناسب با روحیه‌ی افراد رنگ اتاق‌ها را تعیین کند.

توجه به اصول دکوراسیون

اصول طراحی دکوراسیون شامل تناسب بین اجزا، تعادل، الگو، تاکید و هارمونی می‌باشد. برای اینکه در پایان، خروجی کار رضایت‌بخش باشد؛ باید به این اصول توجه کرد. در نظر داشته باشید که به کارگیری این اصول برای هر سبک متفاوت است اما ماهیت کلی آن یکسان می‌باشد.

در این مطلب سعی بر این بود شما را با اصول طراحی داخلی منزل و دکوراسیون داخلی و تفاوت‌های آن‌ها آشنا کنیم تا برای دیزاین و دکوراسیون منازل خود از آن بهره کافی را ببرید.

 

گرفتن مشاوره کسب و کار نیازی است که این روزها بیش از پیش خود را نمایان کرده است

با رقابتی تر شدن بازارها، گرفتن مشاوره کسب و کار نیازی است که این روزها بیش از پیش خود را نمایان کرده است. می باشد و درواقع شما با ارتباط گرفتن و استفاده از یکی از بخش های سوشیانت میتوانید از خدمات دیگر بخش های مجموعه بهره مند شوید و این یعنی شما دیگر نیاز نیست برای حل چالش های مختلف کسب و کار خود به دنبال نیرو های مختلفی باشین و به راحتی میتوانید از خدماتی مانند تبلیغات ، برند سازی و … رقابت پذیری بالا و چالش های مرتبط با آن. بسیاری از شرکت ها به دنبال یک متخصص برای کار های مرتبط با شبکه های اجتماعی هستند. افراد زیادی هستند که حاضراند از ماشین های دست دوم یا دست چندم استفاده کنند. امروزه بسیاری از افراد به ورزش مانند یک حرفه نگاه می کنند و خانواده ها نیز علاقه دارند فرزندانشان فعالیت ورزشی داشته باشند. خانم ها علاقه زیادی به این سبک کارها دارند و از آن استقبال می کنند. آن ها معمولا به دنبال راهنمایی های بیرونی در مورد عادات غذایی و رژیم غذایی می باشند. اگر می خواهید در شهرتان کاری راه بیاندازید، برنامه ریزی و تدارکات جشن ها ایده ی خوبی است.

ذکر این نکته ضروری است که شما می توانید بدون استفاده از راهنما و مشاور کسب و کار هم، به موفقیت برسید، اما ریسک بسیار بالایی را متوجه کسب و کار خود خواهید کرد. حضور متخصصان هر حرفه به شما این امکان را میدهد تا در میان این لیست بهترین انتخاب را داشته باشید. اگر مهارت آموزش رقص را داشته باشید برای شروع کار با سرمایه کم بسیار خوب است. البته که این مسیر شیرینیهای خودش را دارد و اصلا بعید نیست پس از کمی تلاش مداوم به موفقیتهای بزرگی برسید، پس ناامید نباشید. همانطور که می دانید پارک کردن در مسیر های پر رفت و آمد تجاری کاری دشوار است. طرح کسب و کاری تجاری میتواند پتانسیل تولید پول توسط یک کسب و کار را نشان دهد، این همان چیزی است که یک سرمایهگذار به دنبال آن است. که این صنعت را به حوزهای مناسب برای سرمایهگذاری تبدیل میکند. این ایده برای شروع کار با سرمایه کم مناسب است و با روحیات بسیاری سازگاری دارد.

یا باید متخصص ترجمه در زبان خاصی باشید یا متخصصین را به استخدام خود در آورید، مورد دوم گزینه بهتری است و بدون شک برای شروع کار با سرمایه کم بسیار مناسب است پس ارزش ریسک کردن را دارد. این روش به دلیل تحول شرایط اقتصادی و اجتماعی و همچنین تحول الگوهای مصرفی ناشی از آنها، کاربرد دارد و در نگارش طرح توجیهی جهت بررسی ارتباط و مقایسه بین روند مصرف محصول، رابطه همبستگی را نشان میدهد. این صنعت تازه رو به پیشرفت و ترقی داره و شک نکنید اگر بتوانید به عنوان یک متخصص روش های طراحی و توسعه نرم افزارهای گوشی های هوشمند را یاد بگیرید میتوانید پیشرفت زیادی داشته باشید. در اینصورت، مدیریت و توسعه آن آسانتر بوده و مشکلات کمتری برای آن وجود خواهد داشت. همچنین مشاوره کسب و کار عموما شامل تعیین و ترکیب بهترین تجارب، تکنیک های تحلیلی، مدیریت تغییر و تحول، پیاده سازی تکنولوژی، توسعه استراتژی است. مشاوره کسب و کار اینترنتی اهمیت زیادی در موفقیت کار شما داشته و هزینههای ایجاد، نگهداری و گسترش تجارت الکترونیکی شما را به حداقل میرساند. یک مشاور کسب و کار می تواند مزیتی که شما قرار است برای مشتری داشته باشید را برایتان آشکار کند.

برای تهیه طرح توجیهی جواز تاسیس نیز میتوانید با ما در تماس باشید. همین انگیزه ای شد تا الان که امکان کمک به هموطنانم را دارم با تهیه و نگارش نمونه های متعدد در زمینه های تولیدی , صنعتی , خدماتی , کشاورزی و دامپروری و انتشار آنها در یک سایت بنام مرکز دانلود طرح های توجیهی ایران هموطنان عزیزم را کمک کنم . این دوره با رویکرد بازار ایران چیده شده است و تضمین راه اندازی کسب و کار به همراه 6 ماه مشاوره رایگان و منتورینگ اختصاصی از طرف مجموعه برای شما وجود دارد. با سلام و عرض ادب ( گروه ماشین آلات قنادی مهدوی ) با ارایه خدمات زیر در خدمت شما بزرگواران عزیز میباشد ، تا کمکی کرده باشیم در جهت پیشرفت و آبادانی کشور عزیزمان ایران . برای شناسایی این موارد و شرایطی که به جهت موفقیت چنین کسب و کاری باید ایجاد شود، پیشنهاد می کنیم که از افراد با تجربه و مشاوران کسب و کار کمک بگیرید. به طور کلی به هر شغلی که از طریق اینترنت و فضای مجازی انجام شود، کسب و کار اینترنتی گفته میشود. همچنین انجام فعالیتهای بازرگانی و تبلیغاتی نیز باید در سطح وسیعی انجام شود.

بیشتر بخوانید:

https://planetofbusiness.com/امکان-سنجی-طرح-توجیهی/

 

آزمون های متعدد و تعداد سوالات بالا

مخاطبین عزیز حتما مدنظر داشته باشند که باتوجه به آزمون های متعدد و تعداد سوالات بالا، امکان دارد اشتباهاتی هم در پاسخها باشد اما این موضوع در کل آزمونها بیش از 5% سهم ندارد. دلیل اینکه آشپزی را یک علم می نامیم، این است که با سلامت انسان رابطه ای مستقیم دارد یک سرآشپز یا یک آشپز می توانند غذایی طبخ کند که شخص با میل نمودن آن غذا، نه تنها بتواند احساس سیری کند بلکه تاثیر بسزایی در سلامت فیزیکی و روانی شخص نیز داشته باشد، کما اینکه بسیاری از بزرگان و دانشمندان ما نیزهمچون ابوعلی سینا و افلاطون در بسیاری از کتب خود در مورد این موضوع مطالب بسیاری ذکر نموده اند. به همین خاطر به موازات نیاز به تخصص هایی چون پزشکی و مهندسی، کشورهای پیشرفته به طیف گسترده ای از چنین مشاغلی چون آشپز حرفه ای هم نیازمند هستند که شاید در اول کار درآمد آنها چندان قابل توجه نباشد ولی به دلیل نیاز زیاد، کارگماری آنها تضمین شده است، ضمن اینکه اگر فرد به راستی دارای استعداد در این حوزه باشد، می تواند در آینده از درآمد بالاتری هم برخوردار شود. آشپزان و سرآشپزان در طیف گسترده ای از محیط ها استخدام می شوند: رستوران ها، هتل ها، مراکز خدمات عمومی، بیمارستان ها، مراکز آموزشی و حتی موسسات تحقیقاتی.

نه تنها محیط مجهز و مربیان کارآمدی دارد بلکه از نظر کاربران نیز امتیاز بسیار رضایت بخشی کسب کرده است. کپی برداری از این سایت تنها با ذکر منبع مجاز است. در ایران نیز در سالهای اخیر توجه زیادی به این علم شده است و کلاسهای زیادی جهت آموزش آشپزی تشکیل می شود، اما کمتر دیده می شود آموزشگاهی با رعایت اصول مدیریتی و با دلسوزی، فنون و رموز آشپزی را به هنرجو آموزش دهد و آنها را فاش نماید زیرا که بسیاری از این مربیان ممکن است با گذراندن دوره های کوتاه مدت آموزش آشپزی توانسته باشند گواهینامه آموزشی را کسب نمایند، اما تجربه مفیدی در این زمینه اختیار نداشته باشند و هم اینکه بیشتر آموزشگاه های آشپزی، آموزش های خود را بصورت تئوری انجام می دهند و هنرجو هیچ کار عملی مفیدی در کلاس آشپزی انجام نمی دهد تا بتواند سوالات و چالش های ذهنی خود را پشت سر بگذارد و به مهارت برسد و در اصطلاح از پس این کار برآید چه بسا که بسیاری از هنر جویان این آموزشها را جهت اقامت به کشورهای دیگر میگذرانند و داشتن مهارت در آموزش آشپزی در کنار مدرک معتبر قابل ترجمه در سایر کشورها اولویت بسیار مهمی محسوب می گردد.

به اعتقاد گال و گینسبورگ (1994) ((بسیاری از مدرسین آمار بیشتر بر انتقال مطالب تکیه دارند و این در حالی است که موانع بازدارنده در مسیر درک مطالب آماری برای بسیاری از دانشجویان وجود دارد که از جمله آنها می توان به نگرش ها و دیدگاههای منفی در امر یادگیری اشاره کرد که در نهایت می توانند موجب تأخیر در یادگیری و سرخوردگی دانشجویان از آمار شود)).روش های سنتی آموزش آمار در حالت کلی از کارآئی لازم برخوردار نمی باشند ، زیرا برای ایجاد ارتباط آشکار بین آمار و کاربردش در دنیای واقعی با عدم موفقیت مواجهه شده اند. در پژوهش حاضر صلاحیتهایی مانند دانش خودشناسی، توانایی تفکر خلاق، توانایی تفکر انتقادی و توانایی تحلیلی، نگرش معلمی و خودباوری و دگرباوری مثبت و ویژگیهای رفتاری، عاطفی و ارتباطی مورد تأکید صاحبنظران ایرانی بوده است که ضروری است این ابعاد صلاحیت به عنوان صلاحیتهای بومی مورد تأکید قرار گیرد. این مدارک نیز مانند مدارک مورد تایید تنها دارای ارزش داخلی بوده و از ارزش بین المللی برخوردار نیستند.

شعار از مزرعه تا بشقاب آگوست اسکوفیر، که هدف او از این شعار تشویق کردن رستوران ها در استفاده بیشتر از محصولات ارگانیک همچون سبزیجات و مواد پروتئینی بود که رستوران ها و مجموعه ها بتوانند خود تولید و کشت کنند و اسکوفیر با القا این تفکر بسیاری را تشویق به تولید این محصولات دسته اول و سالم نمود و این تنها یکی از خدماتی بود که اسکوفیر به جهان آشپزی نمود. یکی از راه های مطمئن برای اخذ مدرک فنی و حرفه ای آرایشگری، شرکت در دوره های آموزشگاه آرایشگری زنانه رز سرخ است. با توجه به اهمیت صنعت آشپزی آکادمی سرآشپزان آسیا به برگزاری دورههای مقدماتی و پیشرفته در حوزه آموزش آشپزی پرداخته است و بعد از پایان دوره به شرکت کنندگان مدرک بین المللی از کشور انگلستان و مدرک سازمان فنی و حرفهای کشور تقدیم میگردد. پس از سپری شدن دوره کاراموز باید در آزمون تئوری شرکت کند. منابع آزمون کمی پایین تر وجود دارد. امروزه بهترین متد ساخت الگوی دستی متد مولر است که نسبت به روش های قدیمی بسیار ساده تر و سریع تر است و شما به عنوان یک طراح و خیاط می توانید با محاسبات ساده در زمان کوتاهی الگویی متناسب و شکیل را طراحی کنید.

منبع:

https://www.fan-app.ir

شرایط برق در روزهای آینده تا حدودی بهتر می شود

 مصطفی رجبی مشهدی افزود: بیمارستان ها هیچگاه در اولویت قطعی برق نبوده و نخواهد بود. مگر آنکه حوادثی رخ دهد که منجر به قطع برق بیمارستان ها شود.

وی ادامه داد: بیمارستان ها مجهز به دیزل اضطراری هستند که در شرایط قطعی برق بلافاصله وارد مدار می شود.

رجبی مشهدی با اشاره به اینکه هر یک درجه افزایش دمای هوا باعث بالارفتن یک هزار و ۵۰۰ مگاواتی مصرف برق می شود، خاطرنشان کرد: تامین این میزان برق که به نیاز مصرف افزوده می شود، در شرایط کنونی بسیار سخت است.

وی با بیان این که در حال حاضر نیروگاه‌های کشور توان تولید ۵۴ هزار مگاوات برق را دارند، خاطرنشان کرد: روز گذشته نیاز مصرف رکورد بسیار سنگین و بزرگی را ثبت کرد و به ۶۶ هزار و ۲۵۰ مگاوات رسید که نسبت به اوج بار سال گذشته حدود ۸ هزار مگاوات و نسبت به روز مشابه سال گذشته ۱۰ هزار مگاوات بیشتر است.

سخنگوی صنعت برق افزود: باوجود کمک های صنایع، کشاورزان و همه مشترکان در برنامه های مدیریت بار، تولید نیروگاه ها به دلیل کاهش منابع آبی، پاسخگوی نیاز مصرف نیست و مجبور به اعمال خاموشی برنامه ریزی شده در بخش خانگی هستیم.

رجبی مشهدی ادامه داد: به طور قطع مدیریت مصرف توسط مشترکان خانگی بسیار موثر است.

وی گفت: به ویژه در وسایل سرمایشی که باعث افزایش شدید مصرف می شود در صورتی که کولرهای گازی روی دمای ۲۵ درجه تنظیم و از دور کند کولرهای آبی استفاه شود، شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.

سخنگوی صنعت برق در خصوص دلایل خاموشی های خارج از جداول اعلام شده نیز افزود: در این شرایط تمام تاسیسات صنعت برق شامل نیروگاه ها، خطوط انتقال و شبکه های توزیع به صورت پرفشار در حال استفاده است که باعث افزایش حوادث در شبکه می شود.

رجبی مشهدی ادامه داد: وقتی مصرف برق بیش از پیش بینی ها افزایش می یابد، نمی توانیم خاموشی ها را براساس جدول زمانبندی اعمال کنیم و اضافه بر این در این شرایط، حوادث شبکه هم افزایش می یابد که خاموشی های برنامه ریزی نشده را به دنبال دارد.

وی همچنین از افزایش واردات برق به کشور تا ۶۵۰ مگاوات خبر داد و گفت: با تمهیداتی که بکار بسته شده است، در روزهای آینده، شرایط تا حدی بهبود خواهد یافت.

شرایط دریافت گارانتی سام سرویس

شرکت سام سرویس مانند سایر سرویس های ارائه دهنده ی خدمات پس از فروش شرایط استانداردی برای ارائه ی خدمات خود تعیین کرده است. در ادامه این شرایط را توضیح داده و در مورد خدمات پس از فروش شرکت سام سرویس شفاف سازی های لازم صورت می گیرد.

شرایط عمومی گارانتی

ضمانت نامه باید دارای هولوگرام باشد و در غیر این صورت اعتبار ندارد.

خدمات گارانتی شامل خدمات رایگان تعویض قطعات و دستمزد رایگان است. این خدمات در طول دوره ی گارانتی ارائه می شود. اگر در طول دوره ی گارانتی محصولات قطعات نیاز به تعویض پیدا کنند، تنها در صورت استفاده ی نرمال از قطعات تعویض آن ها و دستمزد تعویضشان جزو گارانتی سام سرویس قرار می گیرد.

داشتن برگه ی ضمانت نامه برای استفاده از خدمات گارانتی الزامی است. و خدمات پس از فروش سام سرویس تنها به دستگاه هایی تعلق می گیرد که دارای ضمانت نامه باشند.

برای استفاده از خدمات گارانتی تنها باید به مراکز مجاز معرفی شده توسط سام سرویس مراجعه کرد

نهایت مدت زمان پوشش خدمات پس از فروش سام سرویس برای گروه محصولات TV، لوازم خانگی، کولر، موبایل و تبلت 18 ماه می باشد.

مدت زمان دوره ی خدمات پس از فروش سام سرویس برای  مانیتور 24 ماه است.

مدت زمان دوره ی خدمات پس از فروش برای فکس، پرینتر و . . . 14 ماه است.

مدت زمان دوره ی خدمات پس از فروش کمپرسور کولرهای اسپیلیت 60 ماه است.

مدت زمان خدمات پس از فروش کمپرسور انواع یخچال 42 ماه است.

مدت زمان خدمات پس از فروش کمپرسور یخچال های دارای  اینورتر 123 ماه است.

مدت زمان خدمات پس از فروش موتور لباسشویی های نوع اینورتر 123 ماه است.

اگر محصولات دارای نصب رایگان باشند، تنها نماینده ی مجاز شرکت سام سرویس می تواند اقدام به نسب آن ها بکند. این شرط لازم برای اجرای خدمات پس از فروش است. تاریخ شروع دوره ی گارانتی نیز از همان روز نصب دستگاه محاسبه می شود

برخی محصولات فاقد نصب رایگان هستند. ملاک شروع دوره ی خدمات پس از فروش برای این محصولات تاریخ خرید آن ها است. بنابراین ارائه ی فاکتور رسمی و معتبر شرط اولیه ی استفاده از خدمات گارانتی برای این محصولات است.

موارد لغو ضمانت نامه

1)    اگر محصولات بر اثر ضربه ، سقوط ، حمل ونقل ، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی ، آتش و حرارت زیاد ، گرد و غبار شدید ، نوسانات برق ، رعد و برق و حوادث طبیعی آسیب ببینند.

2)    استفاده ی غلط از دستگاه یا استفاده در شرایط غیر استاندارد از دستگاه و یا عمل نکردن به توضیحاتی که در دفترچه ی راهنمای همراه محصول ذکر شده است.

3)    دستگاه هایی که مشخص شود دستکاری شده اند یا تغمیرکارانی غیر از نمایندگیان مجاز سام سرویس اقدام به تعمیر آن ها کرده باشند.

4)    هر گونه  دست کاری ، خدشه یا کنده شدن برچسب سریال یا هولوگرام ، مشخصات دستگاه یا هر نوعی از آسیب به برگه ی ضمانت نامه.

برای خرید انواع لوازم خانگی سامسونگ می توانید به نمایندگی فروش محصولات سامسونگ غرب تهران مراجعه کنید و نمایندگی تعمیرات موبایل سامسونگ در همین منطقه از تهران و سایر مناطق ان آماده ی ارائه ی سرویس های مورد نیز به شما هستند.

مشاهده ادامه:

https://dmfx.ir/mag/2616

توقیف خودرو عروسی و بازداشت گل‌فروش متخلف

 منصور رضایی در گفت‌وگو با ایسنا از برخورد با گل‌فروشی که به مصوبات ستاد مقابله با کرونا بی‌اعتنا بود خبر داد و افزود: با دستور دادستان الیگودرز، مالک گلفروشی در حین تزئین ماشین عروس به همراه راکب خودرو دستگیر و خودرو به پارکینگ منتقل شد.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه الیگودرز در حال حاضر گرفتار موج چهارم بیماری کرونا شده، هیچگونه اغماض و کوتاهی در برخورد با افرادی که به مصوبات ستاد مقابله با کرونا بی‌توجهی می‌کنند، نخواهیم داشت.

رضایی یادآور شد: در روزهای اخیر چندین داماد به همراه پدران‌شان و سایر عوامل برگزاری جشن‌های عروسی بازداشت شده‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری الیگودرز با اشاره به مصوبات ستاد مقابله با بیماری کرونا، تصریح کرد: جلوگیری از برگزاری هرگونه تجمع به ویژه برگزاری مراسم عروسی و عزا که کانون مهمی برای انتشار و گسترش کرونا بوده با جدیت انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: کمیته رصد مراسم عروسی و ترحیم در الیگودرز تشکیل شده و با جدیت فعالیت دارند و تاکنون از برگزاری چندین مراسم ممانعت شده است.

رضایی یادآور شد: ظرفیت تخت‌های بیمارستان ولیان تکمیل شده و با توجه به شیوع بالای ویروس کرونا در الیگودرز، شرایط بحرانی است و از مردم می‌خواهیم موارد لازم را رعایت کنند که از این وضعیت خارج شویم.

 

 

 

مواد اولیه برای ساخت مواد آرایشی

 

در ادامه به شما توضیح خواهیم داد این محصولات ارگانیک چگونه ساخته می شوند و سلول های گیاهی چگونه در آنها به کار رفته می شوند. پس اگر توانستید با دکتری برای تبلیغات محصولات خود قرار داد ببندید گام بزرگی برای فروش محصولات خود برداشته اید. استفاده از محصولات گیاهی و ارگانیک احتیاجی به دلیل ندارد، اما بهتر است بدانید که با خرید محصولات آرایشی گیاهی چه لطفی در حق خودتان میکنید. به دلیل تقاضای زیاد بانوان شرکت های کوچک و بزرگی برای تولید محصولات آرایشی و بهداشتی شروع به فعالیت کرده اند.این تقاضای زیاد سبب شده که سالانه مقادیر زیادی لوازم آرایشی تولید شود و این تولید بالا تولید کنند گان را به سمت استفاده از مواد شیمیایی در ترکیبات لوازم آرایشی کرده است. ارگانیک به معنی این است که همه ی ترکیبات و مواد اولیه محصول مورد نظر از طبیعت گرفته شده و فاقد هر گونه سموم و مواد شیمیایی می باشد. محصولات آرایشی و بهداشتی ارگانیک عاری از هر گونه ماده شیمیایی می باشند و از سلول های گیاهی در تولید آنها استفاده می شوند. در این مقاله به اهمیت بسته بندی در محصولات آرایشی و بهداشتی می پردازیم. 

استفاده از لوازم آرایشی و بهداشتی حلال در بین همه ی جوامع به طور روز افزونی افزایش پیدا می کند.بسیاری از شرکت های کوچک و بزرگ با استفاده از برند سازی سعی می کنند که محصولات خود را در سطح جهانی به فروش می رسانند.محصولات آرایشی و بهداشتی امروزه در صنعت زیبایی جای منحصر به فردی دارند که هیچ چیز دیگری جای آن ها را نخواهد گرفت. هر چقدر که در تبلیغات لوازم آرایشی خود سعی کنید که بگویید در هر محصولی که ارائه می دهید چه نیازی از مصرف کنندگان را رفع می کند در فروش این محصولات موفق تر هستید. می توانید مشاورهایی را برای فروش بیشتر تربیت کنید که بتوانند در داروخانه ها به مراجعه کنندگان مشاوره دهند و محصولات بیشتری را بفروشند. یا این که دلتان خواسته از آب تمشک به جای رژ گونه استفاده کنید ؟ در این محصولات از گل و عصاره بابونه ، رز ماری ، سدر ، شیرین بیان و .. استفاده می گردد و روی محصولات ارگانیک مهر سلامت زده شده است.

بسته بندی هایی که فلزی هستند موادی که اسپری ها را در خود نگهداری می کنند و همچنین بسته بندی افشانه ها نیز از همین مواد هستند. بسته بندی ها باید ظاهری جذاب داشته باشند و همچنین جنس های خوبی داشته باشند تا محصولات آرایشی و بهداشتی را به خوبی نگه داری کنند. تحقیقات نشان داده یک تیزر تبلیغاتی ساده تر خیلی بیشتر جواب می دهد تا نسخه پیچیده تر آن. با توجه به مطالب گفته شده میتوان ادعا داشت :کیفیت منحصر بفرد ،کاربرد گسترده، مواد اولیه درجه یک و قیمت مناسب محصولات آرایشی گریماس هلند ، این برند را تبدیل به یکی از محبوب ترین برندها ساخته است. سرب یکی از رایج ترین موادی است که در لوازم ارایش تقلبی یافت می گردد که بر روی کلیه ها - کبد- اندام های حسی و قلبی عروقی تاثیر می گذارد که برای سلامت انسان بسیار خطرناک است. همه ی انسان ها ی عاقل می خواهند محصولی را استفاده کنند که با بدن آنها دوست باشد و همچنین با طبیعت دوست باشد. در عصر حاضر هم تقاضای بیشتر انسان ها این است که از محصولاتی استفاده نمایند که ارگانیک باشد و این مسئله را بتوانند در همه ابعاد زندگی ببینند. در جوامع کنونی آرایش صورت بانوان به صورت یک امری ضروری در آمده است .

تولوئن یک ماده اولیه است که در لاکهای ناخن پیدا میشود که اگر این ماده توسط فرد باردار تنفس شود ممکن است موجب اختلال در رشد جنین شود. به عنوان مثال بسته بندی لوازم آرایشی و بهداشتی به طوری است که بهتر است ظاهر بسیار مطلوبی برای انتخاب خانم ها باشد و همچنین اطلاعات کاملی از بسته را در اختیار مصرف کننده ها داشته باشد. مواد لازم برای ساخت لوازم آرایشی. مواد اولیه برای ساخت مواد آرایشی ,مواد اولیه لوازم آرایشی و ساخت رژلب از کجا می آید؟ باید خاطر نشان کرد که لوازم آرایش ارگانیک فاقد هر نوع مواد شیمیایی می باشند و هیچ ضرری برای پوست و موها ندارند و اکثرا با گیاهان و گل ها تولید می گردند. هنگامی که برای خرید یک محصول آرایشی تصمیم میگیرید، اغلب تصورتان این است که هرچه برچسب محصول نشان بیشتری از سلامتی داشته باشد، بیشترین مزایا را برای مراقبت از پوست به شما ارائه خواهد کرد. در حال حاضر با ۱۰۰ هزار تومان میتوان ادکلنی مشابه ۲۰۰ هزار تومانی سابق خرید که قیمت آن به یک میلیون و دویست هزار تومان افزایش پیدا کرده است. در طی این مدت زمان، افراد بهطور مداوم همانند اعضای یک فرقه، کنترل و افکار و نگرشهای آنان سازماندهی میشوند.

در مورد مواد اولیه برای ساخت مواد آرایشی بیشتر بدانید.

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد